אאא

מתנגדי חוק הגיוס המתוקן יוצאים לקרב ונערכים לקראת הפגנת המחאה ומעמד ה"קריעה" שתתקיים במוצאי צום עשרה בטבת כנגד אישור החוק המהווה לדבריהם "פגיעה בחומות הדת".

לצד רבני העדה החרדית וראשי ישיבות מהפלג הירושלמי, יצאו גם האדמו"רים מתולדות אהרון, תולדות אברהם יצחק, קרעטשניף ירושלים ועוד בקריאה לציבור חסידיהם להשתתף בעצרת המחאה.

גם האדמו"ר מסאטמר יצא בכרוז דומה בו הוא קורא לחסידיו לצאת ולהפגין. במודעות שפורסמו בריכוזי החסידות נכתב כי "קול מלחמה בשער המחנה".

"אחינו כל בית ישראל נתונים בצרה גדולה, רעדה תאחז כל לב כאשר בימים אלו נתחדש שוב הגזירה האיומה של גיוס בני הישיבות, להכרית עולל מחוץ בחורים מרחובות, לקעקע ביצתן של הישיבות הקדושות ולהטיל בכפיה את עמלינו אלו הבנים לצבא הטמא ומטמא של מדינת הציונים, המיוסד על כפירה ומרידה בהשם ובתורתו הקדושה, והרשעים כים נגרש על עמך יערימו סוד, גזרו אומר לעקור יסודי התורה, להחריב להשחית ולחבל בכרם בית ישראל בעצת הבה נתחכמה, ולהפיל בחורי ישראל ברדת שחת בפח זו טמנו להם, היה לא תהיה".

כאמור בחוגי הקנאים המארגנים את ההפגנה מצפים להשתתפותם של אלפים שייצאו במחאה כנגד אישור החוק על ידי נציגי הציבור החרדי ולשם כך יצאו בקמפיין מאסיבי ברחובות ירושלים.