אאא

הערב (שלישי) מוצאי צום עשרה בטבת יתאספו תומכי "הפלג הירושלמי" ואנשי "העדה החרדית" להפגנה משותפת על פני רחוב מלכי ישראל בירושלים נגד תיקון חוק הגיוס שזכה לתמיכתם של גדולי ישראל חברי מועצות גדולי וחכמי התורה.

בראשות ההפגנה יעמדו מנהיג 'הפלג הירושלמי' הגאון רבי שמואל אוירבך, הגאן רבי יצחק קלמנוביץ, גאב"ד 'העדה החרדית' הגאון רבי יצחק טוביה וייס וראב"ד 'העדה החרדית' הגאון רבי משה שטרנבוך, ולצדם ראשי ישיבות המזוהים עם הפלג וחברי בד"צ העדה החרדית.

יצוין כי למרות איחוד הכוחות בין העדה החרדית לאנשי הפלג הירושלמי במאבק נגד חוק הגיוס, והמונח החדש בו הם משתמשים "גזירת היעדים", שני הצדדים מנסים לבדל עצמם אחד מהשני.

העדה החרדית תתחיל את העצרת שלה בשעה 19:00 בצעדה עם שק ואפר מכיכר השבת לרחוב מלכי ישראל ובשעה 20:00 יתקיים "מעמד הקריעה" כשיתכן שאף הגאב"ד עצמו ישתתף במעשה הקריעה ולאחר המעמד יישאו דברים גאב"ד העדה החרדית ורבנים נוספים מטעם העדה.

האזינו: הגר"ש אוירבך על העצרת

לאחר מכן בשעה 21:00 תתחיל ההפגנה של אנשי 'הפלג הירולשלמי' בראשות הגר"ש אוירבך שיישא דברים נגד החוק ולאחריו יישאו רבנים אחרים את דבריהם.

הבוקר בעיתון "הפלס" פורסם מכתבו של הגר"ש על ההפגנה בו הוא כותב: "'צום העשירי יהפך לששון ולשמחה'. חובה על כל אחד ואחד ללא יוצא מן הכלל להשתתף בעצרת הגדולה. זו היא מחאה גדולה למען כבוד שמים, מחאה נגד כל ענין הגיוס רח"ל, מחאה על הגזירות הקשות. וכל אשר יראת השם בלבבו חובה עליו להשתתף בזה. והקב"ה ישמע לקול שוועתינו ויחיש לישועתנו ויגאלנו.

"'חבר אני לכל אשר יראוך', שמואל באאמו"ר גאון ישראל מוה"ר שלמה זלמן זללה"ה אויערבאך".

מכתבו של הרב אוירבך על העצרת
מכתבו של הרב אוירבך על העצרת
הגדלה

אמש נשאל הרב אוירבך על ההפגנה ואמר לאחד מתלמידיו כי "כל אשר יראת השם בלבבו ורוצה להרבות כבוד שמים צריך שיבוא להשתתף בעצרת הגדולה מחר, במחאה הגדולה למען כבוד שמים, מחאה על הגיוס מחאה על הגזירות הקשות".