אאא

פסיקתו של הרב דב ליאור, מבכירי הרבנים בציונות הדתית, לאפשר לפרקליטים של העצורים בפרשת דומא לחלל את השבת, עוררה דיון הלכתי,  אתמול פרסמנו ב"כיכר השבת", את דבריו של הגאון רבי אליהו שלזינגר שיצא נגד הפסק, והבוקר (שלישי), מגיבים בלשכת הרב ליאור לראשונה לסערה ולטענות. 

  עוד בנושא:   

הרב ליאור נדרש לשאלה לאחר שעו"ד עדי קידר, הפנה את תשומת ליבו לטענות על ההתעללות כביכול מצד אנשי השב"כ לעצורים הנמצאים במתקן של הארגון. הפרקליט טען בפני הרב כי בשבתות עברו העצורים חקירות תחת עינויים קשים, לאור זאת התיר הרב ליאור לעורכי הדין לחלל שבת, למשל בנסיעה ברכב עם נהג גוי. 

כזכור, אמש אמר הגר"א שלזינגר, רבה של שכונת גילה בירושלים, ל"כיכר השבת", כי אין היתר לפרקליטים לשוחח בסלולרי או לנסוע בשבת גם אם מדובר בפיקוח נפש "משום שלא ברור כיצד הם יוכלו לעזור לעצורים".

הבוקר מסבירים בלשכתו של הרב ליאור את הפסק ומגיבים לטענות של הרב שלזינגר. לדבריהם, הרב "לא התיר בפסק המדובר איסורי דאורייתא הנדחים בפני פיקוח נפש, אלא רק איסורי דרבנן כדיבור בפלאפון או נסיעה ע"י גוי. איסורים המותרים לצורך חולה גם כאשר לא נשקפת סכנה לחייו, כנפסק בשולחן ערוך אורח חיים (סימן שכח במשנה ברורה סעיף קטן מ"ז וסעיף קטן ק"ב)".

"בוודאי שיש להגדיר את העצורים לפחות "כחולה שאין בו סכנה", לאור העינויים המצמררים אותם הם עוברים. הן מצד מצבם הגופני והן מצד מצבם הנפשי, שגם מצב נפשי קשה  מוגדר מבחינה הלכתית כחולה שאין בו סכנה. מה גם שנזק נפשי הנגרם להם בעקבות ההתעללויות יכול להוביל למצב של פיקוח נפש".

"הרב אמר עוד, כי במקרה המדובר שעיקר מאבקו בזירה המשפטית, זמינותו של הפרקליט עשויה להציל את העצורים ולכן "אפילו אם רק ספק שיוכל לעזור יש להתיר". הרב נימק את פסיקתו בנכתב בספר שמירת שבת כהלכתה לגבי פיקוח נפש "ועושין לו... אפילו כאשר לא בטוח שהמעשה אמנם יעזור לסילוק הסכנה או לצמצומה".

"מכך הסיק הרב כי הוא הדין את מה שמותר לגבי חולה שאין בו סכנה כלפיו. כמו כן ההיתר התבסס על חוות דעת מומחים בתחום המשפטי וכלפי סיטואציה בו יתבקש עורך הדין להגיע פיזית ולא רק לשוחח בסלולרי, למקום,  כשבמציאות כזו ברור שיכול לעזור".

"עוד הסביר הרב שבעבור העצורים עצם הידיעה שעו"ד יהיה זמין להם גם בשבת מקילה בוודאי על מצבם הנפשי של העצורים, המוגדר במצב שכזה מבחינה הלכתית כחולה שאין בו סכנה",  לשון התגובה.