אאא

יו"ר הועדה לפניות הציבור ח"כ ישראל אייכלר נפגש עם המפקחת על הבנקים חדווה בר וביקש ממנה: "לשלב עובדים חרדים בבנקים, בתנאי סף הקשורים לבנקאות בלבד".

בפגישה שהתקיימה אמש (שני) בלשכתו של אייכלר, נדונו בין היתר הבעיות במקומות שאין בהם מספיק סניפים וסניפים שאינם נותנים שירותים מתאימים לציבור הקשישים והחרדים.

בפגישה הציע אייכלר לבטל את מגבלות ההון העצמי של זוגות צעירים מ- 30% ל 20% כתנאי לקבלת משכנתא כדי לסייע לזוגות צעירים להגיע לדירה.

כמו כן בקש להסיר את הקיפוח של עובדים חרדים שיוכלו לעבוד בבנקים אם הם מתמחים בחשבונאות ובנקאות, בלא הצורך בתארים אקדמאים בלתי רלוונטיים לעבודתם.

בלשכת אייכלר מספרים כי הוא: "בירך את המהלכים הננקטים לרווחת ציבור הלקוחות. דבר שיגרום להוזלה משמעותית בהוצאות המימון השוטף של הצרכן. אך עמד על הצורך לספק לאוכלוסיות הזקוקות לשירות בנקאי מסורתי, את השירות המגיע להם. יש לדאוג לכך שהבנקים לא יפגעו באוכלוסיה שאינה יכולה לבצע את הפעולות בצורה אוטומטית, קשישים ותושבי הפריפריות וכאלה שאינם משתמשים במכשירים דיגיטליים. יש למנוע סגירת סניפים במקומות כאלה ולמנוע צמצום השירותים הניתנים ע"י הפקידים בבנק".

יצוין כי מפניות שהגיעו לאחרונה לוועדה לפניות הציבור, על סגירת סניפים וצמצום שירותים, החליט יו"ר הועדה אייכלר לקיים דיון בנושא בשבוע הקרוב, כדי לבחון מקרוב את תכניות הבנקים לשנים הבאות ולדאוג שלא יפגעו בציבורים שאינם יכולים להיעזר בשירותים האוטומטיים.