אאא

במהלך אירוע שנערך בירושלים, נפגשו רב הסלבס מרדכי חסידים והרב אורי זוהר, ושוחחו על קירוב הרחוקים.

לחסידים היכרות ארוכה עם הרב אורי זוהר, עוד מהימים בהם שימש כעוזרו של הגאון חכם בן ציון אבא שאול, ראש ישיבת 'פורת יוסף'.

חסידים אמר לרב זוהר: "כבודו מכיר אותי מהרב בניהו שמואלי. אבל כבודו ידע שיש לי קשר עם הרבה מפורסמים, אני מקרב אותם לה' יתברך, בזמנו חכם עובדיה יוסף אמר לי להמשיך לקרב וגם רב חיים קנייבסקי".

הרב אורי זוהר השיב לו: "יותר מזה אין, תמשיך ואל תשבר".