אאא

למרות ירידה בשיעור 3.3% במחיר החלב הגולמי, לא יוזלו מוצרי החלב שבפיקוח. ועדת היישום של משרד החקלאות, המחשבת את מחיר המטרה (המחיר לפיו רוכשות המחלבות את החלב מהרפתנים) מדי רבעון, קבעה כי מחיר המטרה יעמוד ברבעון הראשון של שנת 2016 על 1.8886 שקל החל מינואר. המחיר משקף ירידה של כ-6.5 אגורות לליטר - 3.3% מהרבעון הקודם (1.9533 שקל). בשנה האחרונה ירד מחיר החלב הגולמי המצטבר בכ-30 אגורות לליטר - כ- 13.6%, זאת בעקבות ירידת תשומות ייצור החלב (בעיקר ירידה במחירי הגרעינים המשמשים למספוא בעלי החיים).

אלא שמבדיקה ראשונית עולה כי אין מקום להפחית את המחיר לצרכן של מוצרי החלב המפוקחים. לאור חישוב ראשוני ממנו עולה כי שיעור השינוי במוצרי החלב המפוקחים אינו עולה על השיעור הנדרש בחוק לעדכון.

בימים הקרובים תבחן ועדת המחירים המשותפת של משרדי החקלאות והאוצר את מחירי מוצרי החלב הלא מפוקחים, אותם רשאיות המחלבות לעדכן בהתאם לרצונם, לפי כללי השוק החופשי.

הבוקר נחשף ב"כלכליסט" כי שטראוס החלה להוריד מחירי מוצרי חלב שאינם מפוקחים ובהם חלב מועשר, יוגורטים ומעדני חלב. מהלך הורדת המחירים יורחב למוצרים נוספים שהראשון בהם יהיה הקפה הנמס של עלית.