אאא

המאבק על קריית יובל • פרסום ראשון: מנהיגי הקהילה החרדית בשכונת בית וגן קוראים לציבור בני התורה לצאת בליל שבת פרשת ויחי להפגנת התושבים החרדים והדתיים בשכונת קריית יובל נגד הקרנת הסרטים בשבתות במתנ"ס העירוני בשכונה. 

במכתב שהוציא הגאון רבי אהרן וינר, רב הקהילה התורנית בקרית יובל וחתנו של הגאון רבי ברוך מרדכי אזרחי - חבר מועצת גדולי התורה וראש ישיבת 'עטרת ישראל', הוא קורא לצאת למאבק: "כאשר רחמנא ליצלן מתרבים הקמים לפרוץ את חומת קדושת השבת בירושלים בכל מיני דרכים. לאחרונה הכבידו בפתיחת המתנ"ס העירוני בקריית היובל בעיצומה של שבת קודש לסרטים והצגות וכו' ועוד ידם נטויה בתכניות ומזימות נוספות וכל זה בעידוד הנהלת העיר והסובבים".

"אחינו ורענו האוהבים תושבי השכונה הקדושה קרית יובל בירושלים לא עת לחשות למול קדושת השבת היקרה ציפור נפשנו הניתנת למשיסה, בפרט שעיני כל המקומות העירוניים בירושלים נשואות עלינו הקרובים אל החלל לראות התצלח מזימתם זו".

"לכן נתכנס כולנו למעמד קידוש השם במחאה על כבודה של השבת המלכה, שבת זו פרשת ויחי, לאמירת קבלת שבת ותפילת ערבית על פני הכיכר ברחוב זנגוויל".

על המכתב של הגר"א וינר חתמו רבנים בכירים נוספים שקראו לבני התורה בשכונת בית וגן לצאת למאבק: "לציבור בני התורה ויראי השם בשכונת בית וגן חובה להצטרף למעמד קידוש השם ומחאתם של תושבי קרית היובל על כבוד קדושת שבת קודש הנרסמת בחוצות". בין החותמים: הגאון רבי עזריאל אוירבך, הגאון רבי ישעיהו רוטנברג הגאון רבי יצחק זר עוד.