אאא

טרור ללא הפסקה: הראשל"צ ורבה של ירושלים הגאון רבי שלמה משה עמאר התייחס במהלך שיעורו השבועי לגל הטרור הפוקד את מדינת ישראל וטרור הסכינים כשבמרומז התייחס הרב גם לטרור היהודי ואמר כי אסור לעם היהודי ללמוד מהאכזריות של המחבלים.

"עכשיו, שהרשעים האלה באים בסכינים, אנחנו יכולים חלילה להתלמד. לא. אנחנו נשמור על ההנהגות שלנו", אמר הגר"ש עמאר כשדיבר על הפסוק של יעקב אבינו ע"ה: 'עם לבן גרתי'.

הרב הדגיש: "להתגונן זה חובה. 'הבא להורגך השכם להורגו', זה חובה. אנחנו לא עושים טובה ולא עושים שום רחש, חובה לעמוד כנגדם".

"אבל לא ללמוד להיות אכזריים, לא ללמוד לשאוף לדם", הוסיף הרב עמאר, "אלה (המחבלים. י"כ) אנשים ששואפים לדם, הם לא יכולים לישון אם לא שופכים דם, רעות, יש להם מעיין של רעות בלבם, משם עולים להם הרעיונות האלה, גם עם אחיהם, רעים ומצורעים".

לדברי הרב: "לפעמים אנשים אומרים 'תראה מה הוא עשה', צריך להגיד לו: לא, אתה צודק, גם אם הוא עשה לך, אז אתה צריך לעשות אותו דבר?, אתה למדת את המעשה במקום שאתה תלמד אותו המעשה הטוב בדרך הישר, אתה לומד ממנו?'".