אאא

בעקבות אישור התקציבים לעולם התורה בשבועות האחרונים ולקראת ימי השוב"בים בהם נהוג להוסיף בלימוד התורה, הגדילו בכולל המרכזי של חסידות צאנז את המלגה החודשית לאברכים. מדובר בכולל "מרכז התורה", רשת המאגדת תחתיה קרוב ל-300 אברכים המתגוררים בקרית צאנז בנתניה.

השבוע פורסמה בהיכלי הכוללים "הודעה משמחת" על הגדלת המלגה בכ-40%. בהנהלת הכולל ניצלו זאת למנף את ימי השוב"בים הידועים בתוספת שעות לימוד, צום בימי חמישי, סליחות,  אמירת ספר תהילים באשמורת הבוקר מידי יום שישי של השוב"בים ועוד.

האברכים הודו לראשי הכולל על הגדלת המלגה. יצוין, כי בכל "תקופת הגזירות" בשנתיים האחרונות, המשיכה הנהלת הכולל לשלם לאברכים מלגות של 2,200 שקלים בחודש, וכעת כאמור הוחלט להעלות את המלגה ל-2,750.