אאא

ביוזמתו של סגן שר האוצר ח"כ יצחק כהן נפגשו בשבוע האחרון ראשי פורום מנהלי המוכש"ר (המוסדות המוכרים שאינם רשמיים) המייצגים שמונים ושישה אלף תלמידים עם פקידים בכירים במשרד האוצר בראשות החשבת הכללית  מיכל עבדי-בויאנג'ו.

על פי נתונים רשמיים של משרד החינוך, מקבלים ילדי המוכש"ר רק 30% מהתקציב שמשרד החינוך נותן לכל בית ספר אחר במדינה. רק במגזר החרדי מדובר על  135 מוסדות שבהם למעלה משלושים וארבעה אלף תלמידות ותלמידים.

במהלך הדיון הציגו נציגי פורום בתי הספר המוכש"רים בראשות דוד שרפר  סקירה מקיפה על מצב בתי הספר ועל הפער הגדול בין הדרישות ההולכות וגוברות לבין התקצוב הנמוך שמקבל המוסד, דבר המביא לקריסת המוסדות.

סגן שר האוצר הבהיר בדיון כי "הגיע הזמן להפסיק את אפליית עשרות אלפי תלמידי החינוך המוכש"ר. כל ילד במדינת ישראל זכאי שהמדינה תשקיע בחינוכו. לא יתכן שלתלמידים מסוימים יתנו שליש ממה שנותנים לכל תלמיד אחר. זה לא ראוי ולא צודק וגם יביא לקריסת המוסדות.  אי אפשר לבוא בדרישות למוסדות החינוך כשמקציבים להם שליש מתקציבו של כל מוסד אחר ולצפות שהם יצליחו לקיים מוסד חינוכי".

נציגי פורום המוכש"ר מחו בדיון על חוסר השוויון המוחלט הקיים בעניינם וציינו כי רק בתחילת השנה, החליט משרד האוצר להעביר חמישים מיליון שקלים לבתי הספר הנוצריים שבמעמד מוכר שאינו רשמי תוך התעלמות מוחלטת מתלמידי החינוך החרדי ואחרים שבאותו מעמד ואשר סבלו מאותו הקיצוץ בדיוק, הם הוסיפו כי בעקבות שביתת בתי הספר הנוצריים, שר החינוך נפתלי בנט גם הקים וועדת בדיקה בראשות ד"ר שמשון שושני שדנה במצב החינוך הנוצרי במוכש"ר, תוך התעלמות מוחלטת מילדי החינוך החרדי ואחרים שנמצאים באותה מצוקה תקציבית קשה."

"תמימות דעים אחידה נשמעה במהלך הדיון כי המצב בחינוך המוכש"ר הוא בעייתי" מספרים גורמים שנכחו בפגישה: " כיון שיש חוסר הלימה בין התקצוב לבין הדרישות של המדינה מהמוסדות, דבר שמביא לכך שכל המוסדות נכשלים בביקורות ועל משרד האוצר לקנוס אותם ולשלול מהם תקציבים נוספים, דבר שיחמיר את מצב המוסדות ואת מצב התלמידים, יש צורך לבחון שינוי מדיניות ביחס למוכר שאינו רשמי, אולי הלכו פה יותר מידי".

דוד שרפר, יו"ר פורום המוכש"ר הודה לסגן השר על הפגישה ואמר כי "על הנהלת משרד האוצר לפעול לשינוי האפליה, "לא יתכן שבמדינת ישראל יינתן תקציב נוסף לתלמיד נוצרי תוך התעלמות מתלמיד חרדי הנמצא באותו מצב. אנחנו תומכים בסיוע לכל בתי הספר שהופלו לרעה אך כולנו נמצאים באותו מצב ואת המענה שהאוצר נתן להם יש להעניק לכל הנמצאים באותו מצב".

יצוין, כי בכל המסגרות בגילאים האחרים, גם בגני הילדים, גם בחינוך העל יסודי וגם במוסדות ההשכלה הגבוהה מקבלים תלמידי המוכש"ר תקצוב שוויוני כמו לכל תלמיד אחר במדינה. האפלייה הקשה קיימת רק בחינוך היסודי (כיתות א'-ח') ומקורה במדיניות שנקבעה לפני 60 שנה והוחרפה מאוד בימי שי פירון במשרד החינוך.