אאא

השבת נערכה שבת התאחדות "המתאחדת בתורתיך" עבור אברכי חסידות דושניסקיא עד גיל 40, במושב נחלים, כאשר במוצאי השבת נערכה סעודת מלווה מלכה בשילוב עם סיום סדר מועד שנלמד בליל שבת בין מנחה לקבלת שבת על ידי משתתפי השבת.

גולת הכותרת היתה בעת מסירת "ספר הזיכרון" לידי האדמו"ר שבו כל אחד חתם על "כתב הצטרפות" להתחזק בשיעורים או בחברותות או בקביעת עיתים לתורה במשך השבוע.