אאא

פרשת חקירת הרצח בכפר דומא: ששת החשודים היהודים ברצח יובאו היום להארכת מעצרם בבית משפט השלום בפתח תקווה. בארגון "חוננו" אמרו כי במהלך כל שעות הדיון תתקיים הפגנה מחוץ לאולם הדיונים. 

בתוך כך, פרקליטם של חלק מהעצורים בפרשה, עו"ד עדי קידר,  מותח ביקורת נוקבת נגד המשנה ליועץ המשפטי לממשלה עו"ד רז ניזרי, שביקר את העצורים היהודים החשודים במעורבות בפיגוע, בכדי לראות מקרוב את תנאי החקירה. 

במכתב מעלה עו"ד קידר טענות קשות באשר לחוקיותו של הביקור אותו ביצע ניזרי אצל העצורים, ומעלה חשש כי בביקורו ביצע ניזרי עבירה של שיבוש הליכי חקירה וכן עבירה אתית.

"באם אכן ביקרת את מרשי הרי שיש לראות את הדברים בחומרה", פתח קידר.  "ראשית אנו נמצאים בשלב החקירה , כאשר מניעת המפגש הוסרה וכל תנועותיו וחקירותיו של מרשי , לרבות הפגשה עם רופאים וקציני מבחן מתואמות עם הח"מ. לא הובהר לי עד כה מכח מה אדוני החליט ל"בקר" את מרשי וזאת ללא תיאום או לפחות הצגתך בפניו באופן מלא לאחר אישור ועדכון שלי", מלין עו"ד קידר.

"אין המדובר בביקור נימוסים או ביקור כללי לבדיקה אקראית של מתקני השב"כ. מדובר בחקירה רגישה ביותר וברי לכל בר דעת כי לאור האמצעים הפסולים שאישרת בעצמך והתרת הדם של מרשי לידיהם האכזריות של חוקרי השב"כ מדירה ובצדק שינה מעיניך", הוסיף.

עו"ד קידר מציין כי כנגד חוקרי השב"כ הוגשו תלונות למבת"ן – הגוף האחראי על בדיקת תלונות נחקרים בשב"כ ומאשים את ניזרי בשיבוש הליכי חקירה, "ידוע לך כי הוגשה תלונה חריפה למבת"ן, וכניסתך למרשי והצבת שאלות מהוה במידה לא מבוטלת שיבוש הליכי חקירה". 

"ביתר שאת נכונים הדברים שעה שאתה הוא זה שלכאורה נתת אור ירוק לחקירת צורך. חקירה זו מעמידה בסיכון את חוקרי השב"כ להעמדה לדין הפלילי והתערבותך בעניין לאחר מעשה מהוה פגיעה קשה וגובלת בניגוד עניינים כמי שצריך להגן על חוקרי השב"כ ובאותה עונה יוצר קשר עם החשוד", הוסיף קידר.

בסיום מכתבו, קידר מציין כי בכוונתו לבחון פניה כנגד ניזרי לוועדת האתיקה של לשכת עורכי הדין וכן כי בכוונתו להזמין את ניזרי לעדות בבימ"ש על ?"התנהלות מוזרה וקיצונית", כלשונו.

"לזאת יש להוסיף את החשש לעבירה האתית החמורה של שיחה עם חשוד מיוצג על ידי עורך דין אחר, דבר שנשקול את העברתו לוועדת האתיקה לבחינתם. אבקשך להעלות על הכתב את דבר הביקור ומטבע הדברים תוזמן בהמשך לעדות בבהמ"ש על התנהלות מוזרה וקיצונית זו".