אאא

המאבק בקרית יובל: חבר מועצת העיר ירושלים, מטעם יהדות התורה, שלמה רוזנשטיין, שיגר הבוקר מכתב זועם לראש העיר ניר ברקת, בו הוא קובל על ההתנהלותו בפרשת המינהל הקהילתי בקריית יובל ומאיים כי יתפטר מהוועדה הבין מגזרית למשא ומתן בנושא קריית יובל, בה הוא חבר, אל האיום הצטרף גם חבר המועצה נחמניאל סבן.

במייל ששיגר לברקת והגיע לידי "כיכר השבת" כותב רוזנשטיין: "בימים האחרונים אני מקבל פידבק מחברי מועצה /עיתונאים/ מובילי דעת קהל, שמקבלים מסביבתך תשובות לפיהן לא נעשים צעדים כלשהם על מנת לטפל בסוגיית קרית יובל בשלב זה, לאור העובדה ש"הקמנו ועדה שמטפלת בענין". כאשר הכוונה לועדה הבין מגזרית שבה חברים כנציגי המגזר החרדי חבר המועצה נחמניאל סבן ואנוכי.

רוזנשטיין מחזק את הדרישה של נציגי ש"ס ויהדות התורה, שפורסמה לראשונה בשבוע שעבר ב"כיכר השבת", לפזר את הנהלת המינהל הקהילתי "יובלים": "אני מבקש להבהיר כי עמדתי היא באופן חד משמעי, ואמרתי אותה בכל פורום אפשרי וגם לך אישית, וכפי שבא לידי ביטוי במפרש במכתבם של כלל חברי מועצת העיר מסיעות יהדות התורה וש"ס - כי יש לפזר מיידית את הנהלת מנהל קהילתי יובלים – ללא דיחוי וללא כסות של ועדה כלשהי, אשר מקיימת את השיח בנוגע לחיים המשותפים של האוכלוסיה – וללא קשר להנהלת המינהל הקהילתי.

לדבריו, "אין מחלוקת - זה למעלה משנתיים, אודות העובדה כי ההנהלה הנוכחית הינה גורם שלילי, מתסיס ומלבה אשר מתדלק כל העת את רמת הלהבות בשכונה ועדות לכך הוא המהלך האחרון של הפירצה בסטטוס קוו בנוגע לשבת. הנהלת מינהל קהילתי יובלים פועלת בניגוד גמור למדיניות העיריה!

"אפילו המדיניות שהוכתבה לנו על ידך, שסוברת כי לא תהיה זכות דמוקרטית/ אזרחית לחרדים לבינוי מוסדות חינוך יסודי בשכונת קרית יובל ורק ילדים עד גיל 5 יזכו לשירות זה, אפילו מדיניות זו – שאיננו מסכימים איתה – אינה מיושמת על ידי הנהלת מנהל קהילתי יובלים!

"לאור זאת נדרשת אחריות מינימאלית לשימוש בסמכותך לפזר את ההנהלה, אשר לא נבחרה בבחירות אלא על פי סעיף 5.8 (הקובע כי בסמכות ראש העיר למנות מינהל קהילתי ללא בחירות - ש"ל).

רוזנשטיין מבהיר: "לא תהיה כל פשרה בנושא הצבעתינו נגד תקצוב מינהל קהילתי יובלים כל זמן שלא פוזרה ההנהלה". 

לסיום מאיים רוזנשטיין: "אציין, כי אם אשמע שוב שהועדה שבה אני חבר היא טריגר לחוסר פעילות מול הנהלת מינהל קהילתי יובלים – אתפטר מיידית מועדה זו. כי הגיעה העת למעשים ולא לדיבורים והצהרות וועדות וצוותים ובדיקות ומריחות".

בתגובה למייל, כתב חבר המועצה נחמניאל סבן לברקת ולרוזנשטיין: "כחבר ועדה אני מסכים עם כל מילה שנאמרה. דעתנו על הנהלת המנהל ברורה הם צריכים להתפזר.כינוסה של הועדה אינו בנוגע למנהל הקהילתי הזה, אלא לגבי התנהלות העירייה בקונפליקט בשכונה.

גם הוא מבהיר, "חשוב לי להדגיש שבמידה ויעשו צעדים חד צדדים של המנהל ויכוסו על יד זה שקיימת ועדה, אפרוש מהוועדה במיידי.

סבן מוסיף, "אנו מול המנהל מתנהלים כמו שהבטחנו ונפעל נגדו בכל דרך. הועדה תמצא פיתארון ללא קשר למנהל לא רלוונטי זה.

"ההתכנסות השבת היתה נגד מדניות העלמת העין של עיריית ירושלים מהמתרחש במנהל שפועל עצמיאת ובניגוד למדינות, תוך העלמת עין ברורה של המחלקות הרלוונטיות שאמורים להשגיח על התנהלותו.

סבן מתייחס לסוגיית התקציב וכותב: "לאור התנהלות השר כחלון אבקש להוריד לגמרי את תקציב מנהל קהילתי יובלים במקום לפטר עובדי נקיון שלא חטאו כלום". 

במקביל, בש"ס וביהדות התורה, מבהירים גם הבוקר, לקראת ישיבת ועדת הכספים העירונית היום, כי הם יתנגדו לתקציבים המיועדים למינהל יובלים, כפי שהצהירו במכתב שפורסם לראשונה ב"כיכר השבת". 

תגובת עיריית ירושלים לא התקבלה עד לשעת פרסום הידיעה.