אאא

מחר (ג') הוא היום האחרון להגיש בקשה למענק עבודה. עד כה קיבלו את המענק העבודה עבור 2014, 70% מפוטנציאל הזכאים למענקים שעומד על כ-270 אלף איש בארץ בשנה שעברה. מדובר בתוספת של אלפי שקלים בשנה, שנועדה לתמרץ את בעלי השכר לעבוד.

הנתונים מעידים על גידול מימוש הזכאות ביחס לשנים עברו, שכן בשנת 2012 עמד שיעור המימוש על 64.8% ובשנת 2013 על 66.5%. הגשת הבקשות הייתה אמורה להסתיים בסוף ספטמבר, אך ברשות האריכו אותה עד לסוף דצמבר במטרה להגדיל את מימוש הזכאות. בחודש יולי שלחו ברשות המסים מכתבים לחלק מהזכאים במטרה לעודד אותם לבוא ולממש את זכאותם.

מחר זהו היום האחרון להגשת בקשות למענק עבודה בגין שנת המס 2014. ברשות המסים קוראים לעובדים שבשנת 2014 ששכרם נע בין 2,060 שקל ל-6,750 שקל בחודש, משתי קבוצות אוכלוסיה- הראשונה מעל גיל 23 עם ילד אחד לפחות שטרם מלאו לו 19 והשנייה היא של עובדים ללא ילדים מתחת לגיל 19 שמלאו להם 55, לבדוק את זכאותם. עליהם להגיש בקשה לקבלת מענק בסניפי דואר ישראל, בצירוף תעודת זהות והמחאה, או אישור רשמי מהבנק המעיד על ניהול חשבון בנק. לדברי הרשות, מדובר בהליך פשוט מאוד וקצר שאינו כרוך בתשלום.

בנוסף, הוקדמה הפעימה השלישית עבור שנת 2014 של תשלום מענק עבודה שהייתה אמורה להיות משולמת ב-15 בינואר, כך שלמעל 250 אלף שכירים שנמצאו זכאים למענק עבודה הועבר תשלום כולל של 390 מיליון שקל עד היום.

רשות המסים מפרסמת באתר יישום לבדיקת זכאות, באמצעותו ניתן לבדוק את הזכאות לקבלת מענק.