אאא

חודש לאחר שהתפוצצה פרשת החשדות החמורות נגד ניצב רוני ריטמן והוצאתו לחופשה, מפכ"ל המשטרה רוני אלשיך הודיע לו הבוקר (שלישי) כי החליט להחזירו לתפקידו כראש היחידה החוקרת להב 433.

המפכ"ל שזו ההחלטה בעלת המשמעות הציבורית הראשונה  שלו מאז כניסתו לתפקיד, נימק את החלטתו בכך שלא היו ראיות שהיו יכולות להביא לנקיטת צעדים משמעתיים או פלילים נגדו ולכן אין כל מניעה להחזירו לתפקידו באופן מיידי.

ההחלטה התקבלה לאחר דיון מעמיק שבו השתתפו כל הגורמים הרלוונטיים לרבות בכירים במחלקת משמעת באגף משאבי אנוש. במהלך הדיון עלתה גם המלצתו של היועץ המשפטי לממשלה לסגור את התיק נגדו.

במשטרה אומרים כי המלצות אלו התבססו על בחינה מעמיקה של כלל חומר הראיות שנאסף במסגרת חקירת המחלקה לחקירת שוטרים, בדיקות הפוליגרף של המעורבים והחלטתו של היועץ המשפטי לממשלה שלא להגיש כתב אישום פלילי בין השאר, כדבריו, בשל "בעיות מסוימות במסכת הריאתית".

כמו כן התבססו ההמלצות על היעדר יכולת לפתוח בהליך משמעתי בשל התיישנות המעשים שנטענו נגד ניצב ריטמן והרצון להימנע מלנקוט בהליך מנהלי, מבלי שניתנת לו יכולת אפקטיבית להילחם על חפותו, זכות יסודית שמגיעה לכל נאשם במעשה פסול כלשהו.

המפכ"ל הבהיר כי "משטרת ישראל תמשיך לטפל בנחישות תוך שימוש בכלים הפיקודיים, המשפטיים, המנהליים והתעסוקתיים העומדים לרשותה במקרים של חריגות מהנורמות הערכיות והמוסריות המצופות מאנשי משטרה וכמי שאמונים על אכיפת החוק במדינת ישראל. כל מקרה של סטייה מנורמות אלו ייבחן לגופו ועל פי מדיניות זו".