אאא

עם כלות השבעה לגאון רבי משה יהודה ביגל זצ"ל, רבה של הקהילה החרדית בעפולה, נערך מעמד הספד מיוחד בהיכל הישיבה הגדולה עפולה אותה טיפח הרב ביגל. 

המספידים סיפרו על גדלותו של הרב זצ"ל, שקדנותו ועמלו בתורה, כמו גם צניעותו ופשטותו. בנוסף, עמדו הרבנים על הצורך של כל אחד ואחד מבני הקהילה להתחזק וללמוד ממעשיו של הנפטר.

צילום דובי קורן