אאא

הרב יוסף קורלנסקי, נכדו של מרן הגאון רבי מיכל יהודה לפקוביץ זצ"ל, חושף את התנהלותו של סבו בנושא חוק הגיוס, לה היה עד מכלי ראשון, הכבוד שרחש למרן ראש הישיבה הגראי"ל שטיינמן למרות עמדתו השונה בנושא ואף מכתב מחאה שביקש לפרסם ב"יתד נאמן" כמחאה על כבודו של ראש הישיבה - אולם צונזר על ידי הנהלת העיתון באותה תקופה.

בגיליון "דובב שפתיים" שהוא מפרסם, מספר הרב קורלנסקי בין היתר על הפגנה שאורגנה בבני ברק כנגד "חוק טל" שנחקק בשעתו בכנסת ולו התנגד בחריפות הגרמי"ל לפקוביץ.  

מרן הגרמי
מרן הגרמי"ל לפקוביץ זצ"ל ומרן הגראי"ל שטיינמן (צילום: אלי קובין)
הגדלה

"בח"י אלול תש"ס התארגנו למחות ולהפגין בכיכר זכרון מאיר על גזירת הגיוס, ויצא כרוז על עצרת זו מגדולי הת"ח בירושלים". כותב הרב קורלנסקי וממשיך: "רבינו (מרן הגרמי"ל.  י.כ.) שהעניין הובא לפניו הבין שהעצרת יכולה להיראות כקריאת תגר ופגיעה בצורה בלתי ישירה במרן הגראי"ל והורה בנחרצות לא לערוך עצרת זו".

הוא מצטט את סבו שאמר "כבוד התורה יותר חשוב ויותר מסוכן אם יפגע מהגזירה העומדת כנגד הדת". הרב קורלנסקי מספר כי "כשהיה נראה בעיניו שהמארגנים ספק אם ישמעו לו, אמר שמי שידרוך בעצרת זו, לא תהיה לו יותר דריסת רגל בביתו. ושלח גם למרן הגר"ש ואזנר זצ"ל שיעמוד על המשמר כמרא דאתרא דזכרון מאיר לנסות לבטל עצרת זו". 

מתקפה על ההנהגה הליטאית בעצרת הפלג נגד חוק הגיוס (באדיבות המצלם)

 

עוד מספר הרב קורלנסקי על מכתב שכתב סבו כאשר מרן הגראי"ל שטיינמן הוכפש על ידי פעילים נגד חוק טל (בשנת תשס"א כאשר קבוצת סיקריקים הפגינה כנגדו וניסתה לפגוע בו). באותה תקופה, שלח הגרמי"ל את נכדו הרב קורלנסקי לפרסם מכתב מחאה בעיתון יתד נאמן, אלא שלטענתו של הרב קורלנסקי, סירבה מערכת העיתון שנוהלה אז על ידי ההנהלה הישנה לפרסם את המכתב, זאת בגיבוי חבר הוועדה הרוחנית. 

המכתב שצונזר:

תוכן המכתב שנכתב על ידי הגרמי"ל לפקוביץ ואליו הצטרפו גם מרן שר התורה הגאון רבי חיים קניבסקי, הגאב"ד רבי נסים קרליץ, ראש ישיבת פוניבז' הגאון רבי גרשון אדלשטיין וראש ישיבת סלבודקה הגאון רבי ברוך רוזנברג זצ"ל:

"כאשר בני בליעל אנשי מחלוקת ריב ומדון העיזו פנים וכותבים ומפיצים כתבי פלסתר על גאון הדור תל תלפיות שכל פיות פונים אליו ואשר עולם הישיבות נשען עליו ונושא במשא הדור לרומם קרן התורה והיראה ולהשיב לב בנים לאביהם שבשמים בדרך המסורה מרבותינו גדולי הדור העבר זיע״א, ולא עוד אלא שהרחיקו עדותם לארצות הברית ומכשילים את הגאונים הצדיקים דשם בדברי בלע שקר וכזב על רבינו מרן הגאון רבי אהרן לייב שטיינמן שליט"א". 

המכתב החריף שצונזר (סריקה)
המכתב החריף שצונזר על ידי ההנהלה הישנה של יתד נאמן (סריקה)
הגדלה

"ובזה אנו מוחים בכל תוקף ועוז באותם בני עוולה ותומכיהם. ועל עושים מעשים כאלו מבואר בגמ' סנהדרין חומרת חטא כזה, ועליהם לבקש רחמים מרובים שלא ייענשו. ואנו תקווה שיסכר פי דוברות שקר על צדיק עתק בגאווה ובבוז. ויהי רצון שיחזרו בתשובה שלמה".

"החותמים בצער על כבוד שמים המחולל" מסיימים הרבנים.