אאא

דאגה בעולם התורה: בשעות האחרונות חלה החמרה נוספת במצבו של הגאון רבי חיים שלמה ליבוביץ, מראשי ישיבת פוניבז'.

מקורביו עדכנו כי הטיפול שהרב עבר בשעות האחרונות ככל הנראה לא השיג את מטרתו הרפואית, וההטבה והשיפור להם מצפים הרופאים בוששים מלבוא.

הגרח"ש עובר בשעה זו בדיקת סיטי בסיומה יחליטו הרופאים על המשך דרכי הטיפול בו. תלמידיו מבקשים מהציבור להתפלל עבור רבי חיים שלמה בן צייטא לאה לרפואה שלמה בתוך שאר חולי ישראל.

בתוך כך, בהיכל ישיבת פוניבז' החלו לומר תהילים לרפואתו, זאת בהוראתו של ראש הישיבה הגאון רבי גרשון אדלשטיין. גם מעבר לים, בישיבת ליקווד בארה"ב נאמרים פרקי תהילים ונישאות תפילות נרגשות לרפואתו של אחד מגדולי תלמידי החכמים שבדור.