אאא

בשנת 2016 עיריית ירושלים תחל לגבות ארנונה כפולה מדירות הרפאים בעיר, בסכום של 223.56 שקל למ"ר - כפול מהתעריף הגבוה ביותר לדירות מגורים בעיר.

התעריף החדש מתאפשר לאחר שבשבוע שעבר אישרו שרי האוצר והפנים את בקשת עיריית ירושלים להכפיל את חיוב הארנונה לדירות רפאים בירושלים ולאפשר לעירייה לגבות תעריף כפול בדירות אלו.

הכפלת הארנונה לדירות הרפאים היא במסגרת המודל שיזם ראש העיר ניר ברקת במטרה לעודד את בעלי הדירות להשכירן ולהגדיל את היצע הדירות בעיר לצעירים ומשפחות צעירות.

כמו כן כספי הארנונה הכפולים שייגבו מדירות הרפאים ישמשו לקידום דיור מוזל לצעירים ומשפחות צעירות בעיר. בתקופה הקרובה תבחן העירייה מספר מודלים לאופן חיוב דירות הרפאים בארנונה כפולה.

לפני כשש שנים בשיתוף הרשות לפיתוח ירושלים, הוקם צוות לאיסוף מידע אודות דירות ריקות בבעלות תושבי חוץ, אליהם גם פנה בכתב ראש העיר בבקשה שישכירו את דירותיהן לטובת האוכלוסייה הצעירה בעיר. כמו כן נבחרו שש חברות ניהול הפועלות באופן ישיר מול בעלי הדירות במטרה להשכירן.

ראש העיר ברקת מציין כי "הכפלת הארנונה לדירות הרפאים מהווה כלי חשוב להוספת אלפי דירות למשפחות צעירות בירושלים. הצעירים הם החמצן של העיר ירושלים ואנו פועלים כל העת למשוך צעירים ומשפחות צעירות לעיר. הכנסת אלפי דירות רפאים לשוק, תגדיל באופן דרמטי את היצע הדירות להשכרה לצעירים, וכן תביא להורדת מחירי השכירות בעיר".