אאא

מכון המחקר "מרכז אדוה", המתמחה בניטור מגמות חברתיות וכלכליות ובניתוח של המדיניות הממשלתית, פרסם הלילה (חמישי) את הדו"ח השנתי שלו "תמונת מצב חברתית 2015", בו ניתוח מקיף על המצב הכלכלי-חברתי במדינה.

בין הממצאים בדו"ח נמצאים גם פערי השכר בין אשכנזים למזרחים, והמצב אינו משביע רצון, כמובן לצד המזרחי לצערנו.
מהנתונים עולה כי פערי השכר בין יהודים לערבים ובין יהודים מזרחים (ילידי/ות ישראל לאב יליד אסיה או אפריקה) ליהודים אשכנזים (ילידי/ות ישראל לאב יליד אירופה או אמריקה) הם משמעותיים ביותר.

על פי הנתונים לשנים 2014-2012 מסקר הוצאות משק הבית במתכונתו החדשה, ב-2014 ההכנסה החודשית של שכירים אשכנזים עמדה על 38 אחוז מעל ההכנסה החודשית הממוצעת של כלל השכירים, בעוד ההכנסה של מקביליהם המזרחים עמדה על 12 אחוז בלבד מעל הממוצע.

מחברי הדו"ח, שלמה סבירסקי, אתי קונור-אטיאס ורתם זלינגר, טוענים עוד כי "פירות הצמיחה חלחלו כלפי מעלה יותר מאשר כלפי מטה. התמודדות עם האי שוויון מחייבת מעורבות מדינתית משמעותית. הבעיה היא שממשלות ישראל הלכו וקיצצו ביכולותיהן לפעול, ובעיקר יכולותיהן התקציביות. התוצאה היא הידלדלות והצטמקות השירותים החברתיים שהמדינה מספקת: שירותי חינוך, השכלה גבוהה, בריאות, רווחה וביטחון סוציאלי.

"ההוצאה הממשלתית (כולל רשויות מקומיות) הכוללת ב-2014, שעמדה על 41.2% תמ"ג, מציבה את ישראל בדבוקה אחת עם ארצות במזרח אירופה וארצות בעלות מסורת של הוצאה ממשלתית נמוכה כדוגמת ניו זילנד וקנדה (שלהן הוצאות ביטחון נמוכות מזו של ישראל).

"זאת ועוד: מעייניהן של ממשלות ישראל נתונים בעיקר לבעיות מדיניות וביטחוניות ובראשן הסכסוך עם הפלסטינים, המתבטא בעימותים אלימים תכופים. ממשלות ישראל אינן פנויות לפתח תכניות ארוכות טווח להעלאת שיעור הזכאות לתעודת בגרות, להגדלת אוכלוסיית הסטודנטים או להרחבת גבולותיה של "אומת הסטארט-אפ" אל מעבר לגבולותיה של "מדינת תל אביב"".

פערי השכר בין אשכנזים, מזרחים וערבים
פערי השכר בין אשכנזים, מזרחים וערבים