אאא

פולמוס השמיטה: אמנם שנת השמיטה נמצאת מאחורינו וכעת אנו בשנה השמינית, אולם מתברר כי את העוסקים בנושא מעסיק עדיין הפולמוס באשר להיתר מכירה. בראיון ל"יתד נאמן" מדבר על כך ארוכות הגאון רבי יוסף אפרתי, זאת לדבריו על פי הוראה שקיבל בנושא ממרן שר התורה הגר"ח קנייבסקי.

בנוסף, תוקף יתד נאמן בחריפות בעניין זה רבנים מהציונות הדתית. "בתקשורת המיועדת לצבור הדת"ל קידשו לאחרונה מלחמה על שנת השמיטה" נכתב ביתד. "למרות שהשנה חלפה בהצלחה אדירה מבחינת כמות שומרי שבת הארץ, למרות האור הגדול, יש כאלה שמנסים עד עכשיו להליט את הפרוז'קטור ולהחשיך את הלבבות".

"העתונות הזאת לצד עלונים מגוייסים, מנצלת את מוצאי השמיטה כשעדין הפירות בקדושת שביעית, כדי לצנן את היורה בלבותיהם של דת"לים רבים שכן בחרו לשמור שמיטה כהלכתה, לעוות את מחשבתם ולקלקל את מעשיהם".

כאמור, בעיתון תוקפים חלק מהרבנים במגזר הדתי: "מדובר ב"רבנים" בעלי יומרה, נטולי ענווה ומלאי גאווה שהתנתקו מכל העבר והם יודעים טוב יותר מהדורות הקודמים מהי תורה ומצוותיה. זה נוגע בכל התחומים. רבניהם הרצ"י קוק, הגר"א שפירא והגר"ש ישראלי זצ"ל חתמו לא לעלות להר הבית, אבל הם יודעים טוב יותר וקוראים לעלות למתחמי הכרת. צניחת הדורות במירעה.

"כך הם נוהגים גם במצוות שביעית שהם עושים ככל שהשפעתם מגעת, כדי לעוקרה תוך זלזול חריף ומקומם בגדולי עולם ובהם מקים עולה של שמיטה בארץ מרן החזו"א זצוק"ל. בשפה יהירה וגסת רוח שאין הנייר יכול לסבול ואין הקוראים יכולים לעכל, הם פוגעים במצווה הכל כך חשובה ומנסים לגרום שקהלם בדווקא לא ישמור ויקיים. ובמקום שפוגעים באי"ש – מרן החזו"א, השתדל להיות איש ובהוראת מרן שר התורה שליט"א, ליטול קולמוס ביד כדי למחות וכדי להעמיד דברים על דיוקם".

הרב אפרתי עצמו מספר לעיתון כי "לצד התרבות שומרי השמיטה בארץ הרי – גם החושך מנסה לכסות ארץ ושומריה. באופן ובצורה שלא הכרנו, זו מגמה שלא התחילה בשמיטה הנוכחית, אבל אם בשמיטות קודמות היא היתה בקצה המחנה הדתי לאומי, הרי בשמיטה זו התעצמה המגמה ובקבצים וספרים נשזר פרק חדש במלחמה נגד שמירת שמיטה תוך כדי קביעה כי היתר המכירה הוא הדרך המועדפת בשנת שמיטה, והפיכת שומריה לחוטאים תוך כדי פעירת פה נגד גדולי תורה".

לדבריו, "גם במחנה המכונה דתי לאומי ראינו בעבר חיזוק לשמירת שמיטה – ההתנערות מן ההיתר היתה בגלל כמה סיבות, האחת – ההבנה כי יש להבחין בין המציאות בזמנים עברו לבין המציאות הקיימת היום בארץ ישראל. אין אדם שאינו סבור כי מכירה זו הינה חוכא ואיטלולא – שהרי הכל יודעים שאין מי שמוכן שמכירה זו תמומש, ש"הקונה" ישתלט על האדמות שקנה אפילו לזמן, בניגוד למכירת חמץ שגם אם הערמה יש בה, אבל במידה והגוי יבקש לממשה – יוכל לקנותו תמורת שווי החמץ, מה שלא יעלה על הדעת כלפי אדמות ארץ הקודש".

"ומהלב יוצאת קריאה, אחים יקרים, הכיצד לא תתבוננו שמסירת שטחים לנכרי לשנה אחת, מביאה בעקבותיה מסירת שטחים לנכרי לשנים רבות, ואילו בזכות שמירת שמיטה יחיש הקב"ה גאולתן של ישראל בב"א".