אאא

ברוך דיין האמת: בירושלים נסתלק בשעות הלילה (ראשון) לגנזי מרומים הגאון רבי ישראל קליינר זצ"ל ראש ישיבת בית הכרם.

הגאון זצ"ל היה מחשובי תלמידי החכמים בירושלים והיה מקורב לחוגי בריסק. הרב קליינר נחשב לאחד מגדולי תלמידיו של הגאון רבי משה שמואל שפירא זצ"ל ראש ישיבת "באר יעקב", שקירב אותו והחשיב אותו מאוד.

במהלך שנותיו חינך תלמידים רבים לתורה ויראת שמיים.

תלמידיו מספרים על אדם גדול בתורה ששילב את עומק העיון עם בקיאות בכל הש״ס לצד מידות תרומיות.

הותיר אחריו בנים וחתנים ההולכים בדרך התורה והמצוות. אחד מבניו מכהן כר"מ בישיבתו של הגאון רבי אברהם יהושוע סולבייציק. הגאון הרב מאיר קסלר רבה של העיר מודיעין עילית הינו אחד מחתניו.

הלווייתו תצא בשעה 11:00 מבית מדרשו ברחוב הטורים בירושלים.