אאא

שניים מחברי מועצת עיריית בית שמש, משה מונטג ומאיר בלעיש, מבקשים מראש העיר משה אבוטבול לפטר את היועץ המשפטי של העירייה, עו"ד מיקי גסטוירט.

במכתב ששיגרו לראש העיר, כותבים חברי המועצה משה מונטג ומאיר בלעיש: "נבקש להביא להנהלה הקרובה דיון בעניינו של היועץ המשפטי של העירייה מיקי גסטוירט. והמלצה להדיחו מתפקידו עקב התנהגות בלתי הולמת וגרימת נזקים כבדים לעירייה".

"בהנהלה אני אפרט את חומרת מעשיו בנושאים שונים. ובטוחני שלאחר אישור המליאה יהיה אישור מהפרקליטות להליך זה. בנוסף יש להיערך למכרז ליועץ משפטי חדש לעירייה", כותבים השניים.

לדברי גורמים בעירייה היועץ המשפטי מתנכל לציבור החרדי ללא סיבה מוצדקת וכעת הסאה הוגדשה ולחברי המועצה לא נותרה ברירה אלא לדרוש את פיטוריו." הוא פועל כמי שנבחר ע"י הציבור בו בזמן שהוא מייצג את עצמו בלבד", טוענים הגורמים.

מנגד טוענים גורמים אחרים במפלגות החרדיות כי לא ברור על מה יצא הקצף. לדבריהם, "מדובר ביוזמה אישית של מונטג ובלעיש הפועלים מאינטרסים אישיים. לא סתם לא חתמו על כך שאר חברי המועצה. לכל אחד מהם יש טענות משלו על היועץ וכעת הם מצאו סיבה לסגור עימו חשבון".

"מונטג ובלעיש לא פנו לאף אחד מאיתנו ולא הסבירו על מה הרעש הגדול", אומר אחד מחברי המועצה.

עו"ד מיקי גסטוירט, מסר בתגובה ל"כיכר השבת" כי "המדובר בהאשמות חסרות בסיס אשר אף מהוות לשון הרע ועל כל המשתמע. אין בכוונתי אפילו להגיב לדברים הנבובים אשר אף נכתבו בלשון אשפתות".

מכתבם של מונטג ובלעיש
מכתבם של מונטג ובלעיש

לדבריו: "התקפותיו האישיות נובעים אך ורק מהתנגדותי המשפטית לפעולות שונות ובין היתר להיתרי בניה אשר נעשה ניסיון לקדמם".

• עשו לייק לעמוד הפייסבוק של 'כיכר השבת' ותישארו מעודכנים

"הודעתי לו כי איומיו והפחדותיו לא יועילו ואין בכוונתי לסטות כמלא הנימה מעמידתי האיתנה על הוראות החוק וכפי שמוטלת עלי החובה מכח תפקידי, וכך אני גם מצפה מכל הגורמים המקצועיים המלווים את עבודת העירייה והוועדה", מוסיף היועץ המשפטי.

עו"ד גסטוירט מוסיף כי "כן הודעתי לו כי אני רואה חומרה רבה בדברים שאמר במליאת מועצת העיר שבנדון, דברים שהינם בבחינת ניסיון פסול להתערב בעצמאות התביעה ולהשפיע על הליכים בהם ניתן צו שיפוטי".

היועץ המשפטי מצטט את הנחיית היועץ המשפטי לממשלה 4.1001 בה נאמר בין היתר כי "בכל מקרה, יש לשלול הוראות של נבחרי ציבור או עובדים בכירים בגוף בו מועסק התובע, באשר לדרך בה ינהג התובע במקרה מסויים... מעשים אלה פוגעים בעצמאות התביעה הפלילית, שבמערכת הישראלית היא יסוד מוסד, ועלולים לפגוע בעקרון השוויון של ההליך הפלילי ולצבעו בצבעים פוליטיים - אם במהות ואם במראית עין - ובמקרים מסוימים, עלולים לעלות אף כדי עבירה".

לסיום הוא אומר כי "בגין האמור ראיתי לנכון להתרות במר מונטג שלא להתערב בהליכי אכיפה מכל סוג ומין שהם, ובכל דרך ואופן".