אאא

המכתב המלא: מנהל המחוז החרדי היוצא מאיר שמעוני פנה במכתב למנהלת מחלקת החינוך בעיריית אלעד בדרישה לקבל מידע כיצד הולכת העירייה לבצע את אשר סוכם בבית המשפט המחוזי בירושלים כי הרישום ללימודים בסמינרים בשנה הבאה יבוצע לפי רישום אזורי, הסכמה שקיבלה תוקף של פסק דין

במכתב מזכיר שמעוני את ההסכמה אליה הגיעו הצדדים במסגרת העתירה של עו"ד יואב ללום, לפיה יהיה רישום אזורי בעיר אלעד, מה שימנע את אפליית הבנות הספרדיות ובנות להורים עובדים.

שמעוני כותב: "נבקש את התייחסותכם המידית לגבי האופן שבו פסק הדין ייושם, כלומר כיצד המתווה האזורי ייושם על ידי הרשות המקומית ועל ידי בתי הספר התיכון שפועלים בתחומה". 

כזכור, בפסק הדין של בית המשפט המחוזי נכתב: "א - משרד החינוך הצהיר בפני בית המשפט הנכבד כי החל משנת הלימודים תשע"ז יוחל המתווה כפי שהוסכם בישיבה מיום 11.8.15, כאמור בנספח 8 לתשובת המשיבות 1-4.

"ב - העירייה מאשרת את המתווה כפי שהוסכם ביום 11.8.15 עם משרד החינוך וצורף כנספח 8 לתשובת המשיבות 1-4 וכאמור בסעיף 2 א".