אאא

חוזר לפנים: יו"ר ש"ס השר אריה דרעי ימונה ביום שני הקרוב לשר הפנים, זאת לאחר שהממשלה תאשר זאת. לאחר מכן המינוי יאושר במליאת הכנסת. המינוי יוצא לדרך לאור זאת שהיועץ המשפטי לממשלה עו"ד יהודה וינשטיין הבהיר כי אין בעיה משפטית למנות את יו"ר ש"ס לתפקיד.

וינשטיין שיגר מכתב לראש הממשלה בנימין נתניהו בו כתב לו: "אמות המידה שהתווה בית המשפט העליון בפסיקתו בסוגיה שלפנינו אינן מובילות למסקנה כי מינויו של דרעי לתפקיד שר הפנים לוקה, במישור המשפטי, באי סבירות קיצונית".

עם זאת וינשטיין חזר על עמדתו כי "עצם מינויו של דרעי לתפקיד שר נמצא כמעורר קשיים משפטיים ואף הוגדר על ידי בית המשפט העליון כמצוי על גבול מתחם הסבירות".

באשר לחזרה למשרד הפנים כותב היועמ"ש: "יש לטעמי בהחלט בסיס לסברה כי מינויו של דרעי לתפקיד שר הפנים עלול להעצים במידה מסוימת את הפגיעה הצפויה באמון הציבור עקב מינויו לשר בכלל וזאת על שום המסר הציבורי הבעייתי העולה ממנה".

יצוין, כי מקורביו של דרעי סיפרו שבמהלך השבוע עלתה האפשרות למנות את דרעי לתפקיד במשאל טלפוני בין חברי הממשלה, אך דרעי דרש לקבל חוות דעת של היועמ"ש בכתב ולהניחה מול חברי הממשלה קודם ההצבעה. עוד אומרים מקורביו של השר: "אריה זוכה מכל כתבי האישום שהיו קשורים למשרד הפנים, כך שאין הבדל בין שר כלכלה לשר פנים".

עם המינוי של דרעי לשר הפנים, הוא סוגר מעגל אישי לאחר שלפני עשרים שנה הוא נאלץ לפרוש מתפקידו במשרד וכעת הוא מקבל את המשרד חזרה לידיו לאחר שהשר סילבן שלום נאלץ לפרוש מתפקידו.