אאא

בשעת ליל מאוחרת אתמול (חמישי) לאחר תום הסאגה המשפטית סביב סוגיית ניתוח גופתו, ופסיקת בית המשפט העליון,  התקיימה הלוויתו של התינוק משה רפאל מזרחי ז״ל נכדו של ראש עיריית בית שמש משה אבוטבול

במהלך מסע ההלוויה ספד הסבא ואמר בדמעות: ״זה מאוד קשה שכולנו נמצאים בשעה כזו בבית העלמין. זה לא דבר מובן מאליו״.

ראש-העיר המשיך ואמר בכאב: ״אלפים בכל רחבי הארץ וגם בעולם התפללו לרפואתו. קיבלו קבלות. הכניסו שבת לפני הזמן לרפואתו. אחד אפילו אמר שהתחיל להניח תפילין בזכותו. כמה זכויות הוא השאיר כאן בעולם הזה.

״אנחנו לא מבינים את כל החשבונות של הקדוש ברוך הוא. אין סיכוי שכם נבין אותם. אבל דבר אחד ידוע - שלבני הזוג היתה הזכות להחזיק את הנשמה הזאת במשך כמה חודשים. נתפלל שהשבר הזה יעבור ומעתה יהיה רק טוב. אני מודה לחברא קדישא שהתגייסו ובאו כדי שהוא לא יישאר יותר מ24 שעות חלילה ללא קבורה״.

אבוטבול הוסיף ואמר: ״ה׳ יעזור וישמע את כל התפילות של אלו שהתפללו לנו וגם הרבנים אלזקן ואופיר מלכה שעודדו. היתה עצרת שלשום בעיר בית שמש שבאו 300 נשים בזכותו ועשו ברכת אמנים הוא עולה לשמיים עם אלפים של זכויות״.