אאא

גשמי ברכה: הגשמים העזים שירדו בסוף השבוע ובמהלך שבוע שעבר, גרמו לעלייה חדה במיוחד במפלס הכנרת, גם הנחלים הוצפו במים. 

רשות המים הודיעה כי הבוקר עמד מפלס הכנרת על 212.92-, עלייה של שניים וחצי סנטימטרים מאז יום שישי, ועלייה של שישה סנטימטרים מאז יום חמישי. 

לדברי רשות המים מדובר בעלייה החדה ביותר במפלס הכנרת מאז החל החורף. הם מציינים כי צפויה עליה נוספת במפלס המים בימים הקרובים בשל זרימת מי הנחלים. 

בנוסף נמסר מרשות המים כי ביום שישי ירדו כמויות משקעים חריגות באגן ההיקוות של נחל הקישון וכן באגני נחלים סמוכים.