אאא

גל אסונות: הראשון לציון ורבה של ירושלים הגאון רבי שלמה משה עמאר, התייחס בשיעורו השבועי לאסונות הפוקדים את הציבור החרדי ובכלל - הפיגועים שלא פוסקים ברחבי המדינה וקרא לתלמידיו להתחזק בתפילה, לימוד תורה ושלום בין איש לרעהו.  

במהלך השיעור אמר הגר"ש עמאר: "אנחנו באמת צריכים התעוררות. אנחנו רואים בעוונותינו הרבים, הרשעים האלה לא שוקטים ולא נחים, יום אחד כך ויום אחר כך, הקב"ה ישב גמולם על ראשם, יעסיק אותם בינם לבין עצמם, כדי שיניחו לנו. 

"אנחנו מה? שמירה עושים, השתדלות עושים, צריך השתדלות, שוטרים וחיילים יומם ולילה עומדים על המשמר, מסכנים נפשם ומדירים שינה מעניהם, כל זה עושים השתדלות".

הראשל"צ הדגיש: "אבל אנחנו יודעים, 'אם ה' לא ישמור עיר שווא שקד שומר', עכשיו לא רק יודעים, רואים. כמה אפשר לשמוע, כמה אפשר לפתוח עיניים, אנחנו בני אדם, צריך שמירה של ה', ובשביל להשיג שמירה של ה' צריך תפילה. אנחנו מתפללים, אבל זה לא מספיק, ה' מרחם - שלא נחשוב שה' לא שומע תפילות, חלילה וחס, אדם לא יהיה כפוי טובה.

"ברוך ה' פה זה בחסד, רובם יצאו בקלות, מתרפאים ועומדים על רגליהם, הרופאים עצמם אומרים שזה נס גדול, וכמה פעמים שהפיגועים האלה נופלים בדברים קלים, הם נופלים חללים, אבל גם המעט - זה לא מעט. צריך תפילה יותר בעומק.

"הבעיה בתפילה שלנו", הוסיף רבה של ירושלים, "היא שאנחנו עושים השתדלות וסומכים על השומר והגבורה והזהירות, צריך לדעת שכל זה השתדלות, ואין לנו על מי להישען אלא על אבינו שבשמיים, צריך התחזקות בלימוד תורה, התחזקות בלימוד התורה. ואז שהק"בה רואה את ההתחזקות שלנו, אז גם הוא מתעורר - מידה כנגד מידה".

לאחר מכן בקש הרב מתלמידיו להתחזק בשלום בין איש לרעהו: "כשאנחנו טובים אחד עם השני, לעשות אהבת חינם, גם מי ששונא, גם מי שמכה, גם מי שמבזה, לא לעשות חשבון, למחול ולסלוח. בכל זמן שעולה לו כאב שמישהו עשה לו שיגיד 'אני מוחל וסולח', זה טוב וחשוב, בימים אלו אנחנו זקוקים לזה".

"עם ישראל בצרות" הוסיף הראשל"צ. "כמה אנחנו שומעים, לא רק של המפגעים, רק בימים האחרונים, כמה ילדים מתו, בעוונות הרבים יש אסונות כל יום, שומעים שמועות קשות, יש מסכנים אנשים חולים, אי אפשר לתאר הצער שלהם, סובלים, זה נורא, ה' ירחם".