אאא

ברוך דיין האמת: אבל כבד בישיבת פוניבז' בעקבות הבשורה המרה הערב (מוצ"ש) על הסתלקותו של הגאון רבי חיים שלמה ליבוביץ' זצ"ל, מראשי הישיבה המפורסמת ומראשי ישיבת קמניץ. הרב ליבוביץ הלך לעולמו בבוקר יום שבת סמוך לשעה 09:00, קרובי משפחתו ותלמידיו הקרובים שהו סביב מיטתו בשעתו פטירתו. 

הגרח"ש ליבוביץ נולד לפני כ-83 שנה בעיר ברנוביץ שבליטא לאביו הרב יעקב משה ליבוביץ ולאימו מרת צייטא לאה. כנכדו של הגאון הגדול מרן רבי ברוך בער ליבוביץ בעל ה"ברכת שמואל", גדל הגרח"ש בצילו ועסק משנות ילדותו בעומק העיון וידיעת הש"ס כשעדיו יועד לגדולות. 

מקומו המיותם של הגרח
מקומו המיותם של הגרח"ש ליבוביץ, הערב (באדיבות המצלם)
הגדלה

בשנת ת"ש נמלט לעיר וילנא עם אביו, משם הגיעה המשפחה לארץ ישראל, כאן למד בישיבת חברון ואצל מרן הגרי"ז סולוביצ'יק מבריסק וזכה לקרבתו כאשר קנה את לימודו על פי שיטת בית בריסק. 

עם הגיעו לפרקו נישא לרעייתו הרבנית מרת סימא, בתו של הרב אברהם יצחק רוטשטיין, ראש ומנהל בית היתומים דיסקין בירושלים.

הגרח"ש ליבוביץ אומר קדיש על בתו שנפטרה לפני מספר חודשים (באדיבות המצלם) 

מיד לאחר נישואיו מונה הגרח"ש ליבוביץ לראשות ישיבת קמניץ בירושלים, שם לימד תורה עשרות בשנים ורבים ממגידי השיעורים שבדור התחנכו על ברכיו. בשנת תשס"ז עבר להתגורר בבני ברק כדי לשמש גם כראש ישיבה בישיבת פוניבז'. 

קבלת הבשורה בישיבת פוניבז', הערב (באדיבות המצלם)
קבלת הבשורה בישיבת פוניבז', הערב (באדיבות המצלם)
הגדלה

הוא הותיר אחריו את בניו הרב ברוך בער ליבוביץ' - ר"מ בישיבת מיר ירושלים, בישיבת נחלת דוד ובישיבת קול תורה בפריז; הרב יעקב משה ליבוביץ' - ר"מ בישיבת באר התורה. הרב עוזיאל ליבוביץ' ראש ישיבת רבי ברוך בער. אחד מחתניו הוא בנו של הגרב"ד פוברסקי ראש ישיבת פוניבז', וחתן אחר הוא נינו של מרן הגאון רבי אהרון קוטלר זצ"ל.