אאא

הבחירות לרב העיר טבריה: מועצת חכמי התורה הכריעה הערב (שני) לתמוך במועמדותו של הגאון רבי משה בוחבוט לתפקיד רב העיר.

נשיא מועצת חכמי התורה ראש הישיבה הגאון חכם שלום כהן וחברי המועצת חתמו הצהריים (שני) על 'קריאת קודש' הקוראת לבחור בגר"מ בוחבוט לתפקיד רב העיר טבריה.

במכתב שכתב הגר"ש כהן ואליו חברי המועצת צרפו את חתימתם נכתב: "הנני לגלות דעתי בשער בת רבים כי הראוי לכהן פאר כמרא דאתרא בעיר הקודש טבריה הוא הרה"ג משה צבי בוחבוט שליט"א אשר ידיו רב לו בהרבצת התורה לאסוקי שמעתתא אליבא דהלכתא, ושימש בהוראה תחת גדולי הדור והעמיד תלמידים הרבה".

עוד נכתב: "ואני בא בקריאה קדושה לכל יראי השם וחושבי שמו, לבא לעזרת ה׳ בגיבורים ולפעול ולסייע למען בחירתו אשר תחזק את גדרי הקדושה והרוחניות בעיר מתוך קירוב לבבות באהבה ואחווה בשלום ורעות"