אאא

מצבו של הגאון הגדול רבי חיים שלמה ליבוביץ מראשי ישיבת פוניבז' המאושפז בבית החולים שיבא בתל השומר ממשיך להיות קשה. לצד התפילות הנרגשות בבתי הכנסיות והיכלי התורה לרפואתו, מתגייסים גם גדולי הדור בקריאה לציבור הרחב לשאת תפילה להחלמתו.

גדולי ישראל מפרסמים הערב (שני) מכתב מיוחד לציבור שירבה בתפילה עבור הרב ליבוביץ. באורח נדיר, הצטרף לחתימה על המכתב גם מרן שר התורה הגר"ח קנייבסקי המאושפז אף הוא בבית החולים מעייני הישועה בבני ברק, מרן התאמץ וחתם ממיטת חוליו על הקריאה המיוחדת. 

נוסח הקריאה: "באשר אחד מחכמי ישראל מהמיוחדים שבהם ומגדולי מעתיקי השמועה שרוי בצער ונמצא במצב קשה מאוד קוראים אנו לאחינו בני ישראל דבכל אתר ואתר להעתיר בתפילה ולהתחזק בלימוד התורה לרפואתו השלימה של רבי חיים שלמה בין צייטא לאה שליטא ראש ישיבת פונוביז והן אל כביר לא ימאס תפילת רבים".

תפילות בפוניבז' לרפואת הגרח"ש (באדיבות המצלם)

בנוסף למרן הגר"ח קנייבסקי, על המכתב חתמו גם מרן ראש הישיבה הגראי"ל שטיינמן, הגאב"ד רבי נסים קרליץ וראש ישיבת פוניבז' הגרי"ג אדלשטיין.