אאא

ראש ישיבת פוניבז' הגאון רבי ברוך דב פוברסקי הגיע בשעות הצהריים (שלישי) לבית החולים 'שיבא' בתל השומר לחדרו של הגרח"ש ליבוביץ מראשי הישיבה המאושפז במצב בריאותי קשה וסובל מדימום במוחו.

הגרב"ד התפלל בבכיות עבור רפואת מחותנו ובירך את הצוות הרפואי המטפל בראש הישיבה.

בצאתו מהמחלקה אמר לבני המשפחה כי בזכות התפילות והחיזוקים של בני הישיבה וכלל ישראל נזכה לראות במהרה בישועה.