אאא

מי יתקצב את המועצות הדתיות? דיון סוער התקיים היום (רביעי), בוועדת הכספים בנושא הקריטריונים לתקצוב המועצות הדתיות.

באופן עקרוני התקצוב הינו ביחס של 60% המדינה ו- 40% הרשויות המקומיות, אלא שבשנים האחרונות צוות בינמשרדי מגבש המלצות לתקצוב דיפרנציאלי בין הרשויות השונות עפ"י קריטריונים של גודל הרשויות, האם הרשות מקבלת מענקי איזון, המעמד הסוציו-אקונומי ועוד. לאחר שקלול יחס התקצוב נע בין 25% ל- 75% בין המדינה לרשויות.

יו"ר ועדת הכספים, ח"כ משה גפני (יהדות התורה) דרש מנציגי הממשלה, לקבוע דרך תקצוב אחידה לכל הנושאים: דתות, חינוך, רווחה, תרבות, תחבורה ועוד ולא להחריג את שירותי הדת.

 מכיוון שתקציב המדינה לשנת 2015 אושר רק בסוף השנה, נוצר מצב ובו רשויות מקומיות תקצבו כבר את המועצות הדתיות על פי החלוקה שהייתה נהוגה ב-2014, אולם כעת עם עדכון הקריטריונים נאלצים הרשויות להוסיף רטרואקטיבית לתקציב. יו"ר ועדת הכספים גפני, אליו פנו ראשי הרשויות, ביקש להמשיך ולהחריג את אותן רשויות לפחות ב- 2015 ולאפשר להן מימון נמוך מצידן למועצות, כל היותר 60%. יש לציין, שמדובר בפער של מיליוני ₪ לכל רשות.

 כאמור, הדיון היה סוער במיוחד וראשי הרשויות הטיחו טענות קשות כנגד משרדי הממשלה. הטענות היו הן על הרטרואקטיביות לגבי שנת 2015 והן על האופן שבו נקבעו אמות המידה. חלק מראשי הרשויות טענו שהחישוב של מצבן הסוציו-אקונומי אינו משקף נכונה את מצבן בפועל.

 מנכ"ל המשרד לשירותי דת, עודד פלוס אמר בדיון: "במצב רגיל החלוקה 60% המשרד והמדינה ו- 40% המועצה הדתית, קרי הרשות המקומית. אך יצרו דיפרנציאציה בין הרשויות המקומיות ו- 60:40 רק בחלק, אך התנודה בין 25% עד 75% שנושאות הרשויות הגדולות והחזקות. ההמלצות מגובשות ע"י צוות מקצועי, שכולל את נציגי המשרד לשירותי דת, משרד האוצר, משרד הפנים, כולל נציגי משרד הפנים המומחים לשלטון המקומי. אמות המידנ אושרו ע"י שר האוצר, השר לשירותי דת והן ע"י ראש הממשלה שעד לאחרונה שימש גם שר הפנים. עתה אנו מבקשים את אישור ועדת הכספים". 

מנהל אגף תכנון ותקצוב במשרד הדתות, יחזקאל כהן: "אנחנו בונים את תקציב המועצות הדתיות 100% לכל מועצה ורק לאחר-מכן יש את הדיפרנציאליות בין המועצות מי משתתף יותר ומי פחות ובסה"כ אנחנו מחויבים עפ"י החוק לשמור על העיקרון של 60%:40%".

• עשו לייק לעמוד הפייסבוק של 'חדשות' ותישארו מעודכנים

 יו"ר ועדת הכספים גפני אמר: "הכנסת אישרה שב- 2014 התקציב יהיה עפ"י 60:40 במחוז צפון ודרום ושבכל מקרה, שיעור ההשתתפות לא יעלה על 60% ועכשיו אותן 4 רשויות יתנו 75% לאחר שכל השנה הן נתנו 60%. הן הוחרגו ועתה מטילים עליהם עלות תקציבית כבדה אחרי שהתקציב ל- 2015 כבר נסגר".

 ראשי רשויות שנכחו בדיון, הביעו תרעומת על אמות המידה שהוצגו ע"י מנכ"ל המשרד לשירותי דת. ראש מועצת טבעון, דוד אריאלי: "הרשויות המקומיות צריכות את הוודאות שלהן. לאשר את בקשת המשרד לשירותי דת, זה עשוי לגרום לרשויות לגמור את 2015 עם גירעון ולהסתבך עם רשויות וביקורות אחרות. לא צריך לגרום לרשויות להיות בגירעון בגלל התנהלות קלוקלת של משרד ממשלתי כזה או אחר".

לאור מחאת ראשי הרשויות ולאור הטענות שהוא עצמו העלה נגד אמות המידה ונגד העיקרון ששירותי הדת מתוקצבים בשיטה חריגה, הודיע יו"ר הוועדה גפני, כי הוא לא מביא את אמות המידה לאישור היום וכי הוועדה תחזור לדון בנושא בשבוע הבא.  

גפני אמר בסיכום הדיון: "החוק מאפשר שלושה חודשים לאחר אישור התקציב להביא את אמות המידה ומכיוון שלא היה תקציב בסוף 2014 נוצר מצב שהם הביאו את אמות המידה רק עכשיו, לא היה מצב כזה מעולם שהתקציב הובא בסוף נובמבר. לעניין שירותי הדת – ב- 2012 כשהגיע הדיון הראשון על אמות המידה דרשתי שזה יהיה על כל השירותים ולא רק שירותי הדת: גם חינוך, רווחה, תחבורה וגם דת. אני דורש שכך יהיה מעתה והלאה וכן לקבל לו"חות זמנים להשוואת דרך התקצוב".