אאא

במזל טוב: הגאון רבי מאיר דהן ראש מוסדות נהורא דאורייתא באלעד, עלה אמש למעונו של כ"ק האדמו"ר מסערט ויז'ניץ, בכדי להזמינו לחתונות בנו שתתקיים בשבוע הבא. 

האדמו"ר קיבלו בחמימות רבה וסיפר לו על כך ששמעה של הישיבה הולכת למרחוק ועל השם הטוב שהגיע אליו כאשר היו באים הורים תושבי הצפון להיוועץ עמו אודות הישיבה ועל האפשרות לשלוח את בניהם מן הצפון עד אלעד. וברכו שיזכה שיפוצו מעיינותיו חוצה ושיזכה להמשיך בהרחבת המוסדות ביתר שאת.

ראש הישיבה סיפר לאדמו"ר על עשרות בחורי הישיבה אשר באים מן הצפון הרחוק ללמוד בהיכל הישיבה באלעד ועל ההצלחה הגדולה אשר רואים מתלמידים אלו.

האדמו"ר בירך את הרב דהן לרגל השמחה השרויה במעונו שיזכה לראות נחת מכל יוצאי חלציו בבריאות ושפע גדול ושיזכו המוסדות העומדים להכפיל ולשלש בתלמידים.

בנוסף האציל מברכותיו לחתן שיזכה לבנות בית נאמן על טהרת הקודש ושיזכה להמשיך ולשקוד בתורהויהפוך לאילנא רברבא.

אל הביקור נלווה הרב דוד אגאי מנכ"ל מוסדות נהורא דאורייתא.