אאא

האסון בבית שמש: עצרת מספד ואזכרה התקיימה אמש בבית שמש, עם תום ימי השבעה לפטירת נכדו של ראש העיר משה אבוטבול, משה מזרחי ז"ל. 

העצרת התקיימה בהיכל בית הכנסת המרכזי "עטרת יצחק", שעל ידי המרכז לתורה לתפילה ולחסד "ממזרח שמש", אותו הקים אבוטבול עצמו. 

בעצרת הספידו בין היתר: הראשל"צ הגאון רבי יצחק יוסף, חבר מועצת גדולי התורה וראש ישיבת חברון הגאון רבי דוד כהן, חברי מועצת חכמי התורה הגאון רבי דוד יוסף והגאון רבי ראובן אלבז וסב התינוק אבוטבול. 

הגר"ר אלבז התייחס בדבריו לסכנה הרוחנית שיש במכשירי האייפון, ואמר: "עלינו לדעת ולהחדיר בכל מקום כי אין השחתה בדור כמו האייפון, זו ירייה במוח של עם ישראל, זו עצת בלעם 'אשר יעשה לעמך באחרית הימים', יהפוך אותם ל'עמך', לגויים, כי כשיש מכשיר שכזה בכיס זה לא תורה ולא יראה, וכל המשפחה נופלת לדאבון לב. האייפון הזה מחולל שמות, משחית את הכל".

"החיזוק הגדול צריך להיות עם דף הגמרא", הוסיף ראש ישיבת אור החיים. "כמו שנאמר 'מי הצילך - דף של ספינה הזדמן לי', זה ההצלה של הדור, האייפונים גרועים ומסוכנים ומורידים לבאר שחת, אך בכדי שנוכל להחזיק מעמד, צריך ללמוד את דף הגמרא, רק בכוח התורה ניתן להתמודד עם כל מדווי הרחוב".

רב העיר בית שמש הגאון רבי שמעון ביטון שלא נכח בעצרת בשל חולשה, ביקש מרב קהילת פנמה בעיר, להביא את דבריו בשמו. "אומרים אנו בתפילה 'צדקתך כהררי ק-ל ומשפטיך תהום רבה'. מי שעומד ליד הר גבוה קשה לו לראות את גובהו, אך את עומק התהום יכול לראות מי שניצב על פתחה של תהום. לעומת זאת מול התהום פחד לעמוד כי ניתן למעוד. יש יסוד קבלת דין 'וידום אהרן', לקבל דין שמים ולדעת כי איננו יודעים חשבונות שמים, אלא לקבל בשקט בלי לומר דבר. 'משפטיך תהום רבה', ואכן ראינו כאן קידוש שם שמים כאשר בני המשפחה קבלו דין שמים באהבה".

 הגר"ד יוסף אמר: "אנחנו לא מבינים חשבונות שמים. שמעתי מאבי מורי מרן זי"ע שבאסון כזה לא אומרים לא קדיש ולא עושים שבעה, אפילו לא אזכרה, כי זה נפש של תינוק צדיק. יש רק דיני אבלות. כאן צריך התעוררות ללמוד מההורים היקרים ומהסבא החשוב - איך מקבלים דיני שמים באהבה".

 הגר"ד התייחס למאבק המשפטי סביב נתיחת גופת התינוק ואמר: "היה כאן גם צער נוסף, כמו באברהם אבינו שביקש לקבור את שרה, והיה עליו לנהל משא ומתן על קבר, וזה מה שראינו כאן, כאב נורא ממה שהם היו צריכים לעשות ולהתמודד ביום הכי קשה של הפטירה מול בית המשפט, מתו מוטל לפניו וצריך להתמודד מולם בכאב, ועם זאת מקבלים דין שמים באהבה. העוצמה של המשפחה הזו מחזקת את כולם".

הראשל"צ הגר"י יוסף אמר בדברי החיזוק, כי הגמרא במסכת ברכות אומרת ששכר בית האבל הוא השתיקה. הכוונה היא כמו במקרה הקשה שלנו, מקומות שלא מבינים על מה ולמה. יש מקרים קשים, ולכך עדיף לשתוק, לא לשאול מה קרה ולמה קרה. אלא צריך לדעת שהכל מאתו יתברך, והכל מחושב משמים.

"אכן זה לא קל, זה ניסיון גדול, אבל הגמרא אומרת כל העוסק בתורה יסורין בדלין ממנו, פותח את הגמרא ואת הרשב"א ואין לו יסורים. לכאורה זה לא מובן, וכי לא ראינו רבנים שסבלו, הלא גם מרן האבא זצ"ל היה לו בחודשיו האחרונים ייסורים שהיינו בוכים לראותו, אלא מאי היסורים בדלים ממנו, יש לו יסורים אבל פקודי ה' משמחים אותו כך שהיסורים נפרדים ממנו ואינם חלק ממנו. ואת זה אני אומר גם לאב היקר, תלמד תורה, תסכם סוגיות ותעלה על הכתב, ואם אתה תהיה חזק, גם האשה תהיה חזקה", אמר הראשל"צ.

הגר"ד כהן ספד: "היה כאן מקרה כואב, נשמה כל כך טהורה שנלקחה, לא יודעים ולא מבינים, אבל המשפחה כאן דברו דברי אמונה וכל עם ישראל ראה את זה, לא חיפשו אשמים, אלא אמרו 'הצור תמים פועלו', וזה התפקיד שלנו, וזה ממשיך גם כאן בעצרת זו, לא באו להספיד את הנשמה הטהורה הזו, כי לא היה בה כל חטא. אלא באו להתעורר, וגם זה קידוש ה', רוצים להתעורר ורוצים להתקרב לקב"ה, עד כי כל אחד שהגיע לכאן אומר ש'אלי זה נוגע', כולנו מרגישים את הכאב, זה לא משפחה זו או אחרת, זה כאב לכלל ישראל, כולם שותפים לכאב, ועל זה אנו באים להתעורר ולהתחזק".

"החתם סופר אומר שמי שיהיה חזק באמונה יזכה לגאולה, מי יכול לבוא ולהגיד אני מוכן למשיח, רק מי שחי עם אמונה, שכן הנביא כבר אומר 'פתאום יבוא אל היכלו', בלי התרעה מוקדמת, אבל השאלה היכן אנו נהיה. אנו נמצאים בימים קשים, מתרגלים למצב אבל זה נורא נוראות, אנשים אבדו את תחושת הבטחון, לא טילים רודפים אחרינו אלא נערים עם סכינים, מה אפשר לעשות מולם, רק אמונה ומצוות, ומי שאין לו אמונה לא יכול לחיות כאן בארץ ולעמוד בחבלי המשיח", הוסיף.

 נשיא מועצת חכמי התורה ראש הישיבה הגאון חכם שלום כהן שנבצר ממנו להשתתף בעצרת, נשא את דבריו באמצעות הטלפון, ובדבריו עמד על הצער הגדול של המשפחה, על האנחה המשברת כל לב בשומענו על צרה גדולה שכזו. "למגינת לב האסון הוא גדול, אבל ההורים היקרים יכולים לקחת עידוד מכך שבהם הקב"ה בחר להגן על ישראל, הם אלו שזכו שהתינוק שלהם יהיה בבחינת 'בקרובי אקדש', ושפטירתו תגרום לגל של התעוררות וחיזוק בעולם". 

הסבא משה אבוטבול סיים את ההספדים ועמד בדבריו על "החיזוק הגדול שהיה למשפחה מכך שכל עם ישראל התאחד בתפילה ובקבלת קבלות טובות למען התינוק היקר. הגיעו אלינו ידיעות מכל העולם, על תפילות והתעוררות, והדברים האלו מחזקים אותנו ומלמדים אותנו מה תינוק אחד קטן יכול לעשות ולעורר. "אך מה שחשוב לשמור על ההתעוררות הזאת, להמשיך למנף את האחדות הזאת סביב תינוק אחד שכלל לא מכירים אותו, רוח של אחדות שמחזקת ומעודדת".

 "הנשמה שלך והגוף שלך", הכל בידי הקב"ה, אומר גלויות, בתחילה שאירע האסון והגענו לבית חולים התפללתי שהקב"ה יעשה את הטוב לנו, אח"כ אמרתי שזה לא מתאים ואמרתי שהקב"ה יעשה מה שטוב לתינוק, אבל אח"כ כבר אמרתי והתפללתי לקב"ה שלא יעשה מה שטוב לנו ולא מה שטוב לתינוק, אלא מה שטוב לקב"ה, ואנו אומרים - אם זה הרצון של השי"ת, שהקב"ה יעשה את רצונו, 'אשרי שככה לו בעולמו', אין לנו אפילו שיקול דעת להגיד מה טוב ומה לא טוב, אלא הכל בידי הקב"ה. מי ייתן והקב"ה ימשיך לתת לנו כוחות, ובמיוחד לבתי וחתני שיוכלו להכניס אור ושמחה לביתם, להיות חזקים וחדורי אמונה, וביחד עוד יבשרו לנו בשורות טובות ושובע שמחות", אמר ראש העיר.