אאא

שר הפנים אריה דרעי חתם היום (חמישי) על צו איסור יציאה מהארץ ליו"ר הפלג הצפוני של התנועה האיסלאמית בישראל השייח ראאד סלאח, סגנו כמאל חטיב ופעילים נוספים בתנועה שהוצאה מחוץ לחוק.

דרעי חתם על הצו מתוקף סמכותו לפי תקנה 6 לפקודת הארכת תוקף של תקנות שעת חירום לאחר ששוכנע כי קיים חשש ממשי שיציאתם מן הארץ של סלאח, חטיב והפעילים הנוספים עלולה לפגוע בביטחון המדינה.

הצווים ייכנסו לתוקף בימים הקרובים ויהיו בתוקף לחודש ימים, במטרה לאפשר הגשת השגות לצווים. לחלק מהפעילים תמה תקופת האפשרות להשגה ולמעשה צו האיסור בעניינם הוארך בחמישה חודשים.