אאא

דברי חיזוק אקטואלים במיוחד, זעק ראש ישיבת פוניבז' הגרח"פ ברמן, בסיומו של שיעור כללי מיוחד שנשא אתמול (חמישי) בכולל האברכים שע"י ישיבת עטרת צבי באשדוד, העומד בראשות הגאון רבי אברהם אלטמן.

בסיום השיעור נשא הגרח"פ ברמן דברי חיזוק לאור ריבוי האסונות בתקופה האחרונה, ובפרט בציבור החרדי, והביא דברים ממה שקיבל מרבותיו. בדבריו עמד על הצורך לחזק את אהבת החברים ומידת הבן אדם לחבירו, שידוע שהרבה אסונות נגרמים מחמת שנאת חינם.

בהתייחסו למחלות הקשות שפקדו בשבועות האחרונים את הקהילות החרדיות ברחבי הארץ, בהם נלקחו בפתאומיות אנשים ונשים צעירים לבית עולמם, זעק הגרח"פ ברמן, "מקובלנו מרבותינו, שאש השנאת חינם מסוכנת מאוד למחלות קשות רח"ל!, ועל כל אחד להשתדל בסביבתו להאיר פנים ולהרבות אהבת חינם".

בתום השיעור שנמסר על הסוגיות הנלמדות בקרב בני ישיבת "עטרת צבי", נועד הרב עם ראש הכולל הגאון רבי אליהו מאיר אלטמן, על העניינים העומדים על הפרק בישיבת עטרת צבי ובקהילה החרדית באשדוד.

בסיום ביקורו בישיבה הביע הרב ברמן את התפעלותו מקול התורה שנשמע ברמה בעיר אשדוד, כש-150 אברכים שוקדים על תלמודם בהיכל בית המדרש ברובע ז' בעיר הדרומית.