אאא

בליל שבת קודש נסתלק לגנזי מרומים רבי דוב אליעזר זאב (בעריל) שכטר ע"ה, מזקני וחשובי חסידי ויזניץ, וממקורבי האדמורי"ם בעל 'האמרי חיים' זי"ע, בנו בעל ה'ישועות משה זי"ע, ויבלחט"א האדמו"ר הנוכחי אליו היו קשור בעבותות אהבה כל ימיו.

הרב בעריל ז"ל נולד באסרו חג שבועות שנת תרפ"ז לאביו הרב משולם יצחק ע"ה ולאמו מרת סימא בבצי ע"ה בת המשב"ק הרב יוסף שעכטער ז"ל, גבאי ונאמן ביתו של ה 'אהבת ישראל' זי"ע. 

"היסטוריה מהלכת" מגדירים בחסידות את ר' בעריל ז"ל שזכה כל שנותיו לעמוד לימינם של אדמו"רי בית ויז'ניץ ולהוציא לפועל את בקשתם.

בין שלל תפקידיו בקודש, היה לעמוד בעת התפילות לצידם של האדמו"רים ולשמשם מעת לעת, ביציאתם מבית המדרש ובהפסקות השונות בעת התפילות. במקום זה עמד במשך שישים שנים ומעלה, מהמלחמה האיומה, בה נותר ללא קרובי משפחה מלבד אח ואחות.

בשבת קודש פרת ויקרא תשע"ב, 'שבת ההכתרה' בבית ויז'ניץ, כבר עמד ר' בעריל משעות אחה"צ על מקומו לחזרות לקראת כניסתו של האדמו"ר לעמוד במקום האדמו"רים.

בניו הם הרב אליהו צבי שכטר והרב יוסף שכטר, וחתניו הם הרב יחיאל משה הרטמן והרבה לוי יצחק כהנא. הלוויתו תצא בשעה 21:30 מביהמ"ד הגדול בקרית ויז'ניץ.