אאא

במלאות השלושים לפטירתו של הרה"צ רבי מתתיהו סאפרין זצ"ל, נערכה הכנסת ספר תורה שנכתב על ידו והוכנס לביהמ"ד קאמרנא לעילוי נשמתו ולזכרו.

מעמד הכנסת ספר תורה יצא מביתו של האדמו"ר מקאמרנא בתהלוכה בליווי תופים ומחולות לעבר ביהמ"ד קאמרנא.

בסעודת המצווה בראשות אביו האדמו"ר מקאמרנא השתתפו האדמו"רים מדושינסקיא, פינסק קרלין, מבקשי אמונה, הרה"צ רבי חיים יעקב פרנקל מרימינוב, והמחותן רבי יעקב לאנג.

האדמו"ר מקאמרנא הדגיש במסע הקודש כי "אמנם קשה לעכל שרק לפני חודש רבי מתתיהו זצ"ל היה עדיין איתנו, אבל אין מלווים את האדם לעולם הבא לא כסף ולא זהב אלא מצוות ומעשים טובים, ובחודש האחרון נחשף כמות החסד שהיה רבי מתתיהו עושה עם משפחות שבורות אלמנות ויתומים".

לסיום אמר האדמו"ר: "רבי מתתי' זכה לחביבות לכל מצווה וכעת זכה לקיים את מצוות ועתה כתבו לכם את ספר התורה שזה המצווה האחרונה שכתוב בתורה".