אאא

מועצת הרבנות הראשית לישראל בנשיאות הרב הראשי הגאון רבי דוד לאו התכנסה בצהריים (שני) לראשונה במשכנה החדש ברחוב אהליאב בירושלים.

מלבד המקום החדש, שינוי נוסף נרשם בסדר הישיבה, כאשר הרבנים הראשיים הגר"ד לאו והראשון לציון הגאון רבי יצחק יוסף התיישבו במרכז השולחן, בדומה לישיבות הממשלה, ולא בראש השולחן כפי שהיה נהוג עד כה.

כמו כן, סביב השולחן התיישבו רק חברי מועצת הרבנות הראשית, מזכיר המועצה והיועץ המשפטי, ולא כמו בעבר שהעוזרים והיועצים התיישבו גם הם סביב שולחן המועצה.

יצוין כי במהלך הישיבה דנו בקצרה הרבנים בנושא המלצות הוועדה שהוקמה באשר לבחירת דיינים לבית הדין הגדול והוחלט כי הוועדה תתכנס שוב ותבחן שוב את המלצותיה.