אאא

בימים אלו סוכם על העברת תקציב הישיבות הכוללים לשנת 2016. תקציב הישיבות יעמוד על סך של 1,017 מיליון שקלים, זאת ללא תקציב ישיבות ההסדר.

ערך הנקודה יעמוד על כ-450 שקלים לתלמיד ישיבה, אברך כולל יתוקצב בסך של כ-810 שקלים.

כמו כן, צפויה תוספת נוספת עבור שינוי הקריטריונים של תלמידי חו"ל, כך שתקצוב בני חו"ל יעמוד על כ-427 שקלים לתלמיד ו-769 שקלים לאברך מבני חו"ל.

מלשכת סגן שר החינוך מאיר פרוש נמסר כי "למרות ההסכם הקואליציוני בין סיעת יהדות התורה לליכוד, הקובע שהתקציב יהיה כמו בשנת 2012, פקידי האוצר מתנגדים לעת עתה להחזיר את ערך הנקודה על סך של 477 שקלים לתלמיד ואנו מצרים על כך".