אאא

המערכת הפיננסית בישראלי יציבה יחסית, והמשיכה להיות יציבה גם בחצי השנה האחרונה, אולם חשופה לסיכונים שעלולים להביא למשבר פיננסי במשק. כך עולה מדו"ח היציבות הפיננסית החצי שנתי שפרסם היום בנק ישראל.

על פי מחברי הדו"ח, שני הסיכונים המהותיים שמאיימים על המשק הם הריבית הנמוכה מצד אחד, והסכנה להידבק במשבר פיננסי שיתפרץ בעולם מצד שני. הריבית הנמוכה מביאה לכך שהיא מעלה מאוד את מחירי הנכסים, לא רק נדל״ן אלא גם מניות וכיוצא באלה.

עליות המחירים האלה מסכנות את המערכת הפיננסית אם הריבית תעלה בחדות, למשל. לדוגמא, מי שלקחו משכנתאות שחלק גדול מהן צמוד לריבית הפריים צפוים לראות גידול משמעותי בהחזר החודשי שלהם אם הריבית תעלה באופן משמעותי ובמהירות.

בבנק ישראל טוענים כי אם הריבית תעלה כתוצאה מצמיחה בריאה במשק, אזי הדבר לא יהווה סיכון. אבל אם הצמיחה תהיה חלשה ממה שהעריכו בעבר, הרי שמחירי הנכסים צפויים לרדת, דבר שיפגע במשקיעים (במשקיעי הנדל״ן ובכל החוסכים באופן כללי), ובגם בבנקים ובגופים הפיננסיים האחרים.

בנק ישראל טוען כי למרות החשיפה המשמעותית של המערכת הפיננסית לשוק הדיור, ובעיקר של הבנקים, הבנק פעל בשנים האחרונות להטלת מגבלות שהפכו את המשכנתאות שנלקחות לפחות מסוכנות, כך שהסיכון הכללי בתיק של הבנקים הצטמצם.

הסיכון השני הוא חשיפה למשבר פיננסי בין לאומי. ״מוקד הסיכון ליציבות הפיננסית העולמית נדד מהמשקים המפותחים למשקים המתעוררים״, כותבים בבנק ישראל, ״ובפרט התגברו הסיכונים הנובעים מהטלטלות שעובר במשק הסיני, מהירידה המתמשכת במחירי הסחורות והמאמזן של משקים מתעוררים בעלי חוב גבוה במט״ח״.