אאא

היום, יום שלישי של פרשת בשלח, נהגו בכל תפוצות ישראל לקרוא את פרשת המן זאת כסגולה לפרנסה ולהצלחה.

"כיכר השבת" מביא פנינים מאמרותיו ודברי תורתו של מרן שר התורה הגאון רבי חיים קנייבסקי בענייני פרנסה וכלכלה.

• תלמיד חכם התלונן בפני שר התורה על בעיות בפרנסה, אמר לו מרן הגר"ח: "הלא כתוב בחז"ל משחרב ביהמ"ק נגזרה על ת"ח שילמדו תורה מתוך הדחק".

• מרן הגר"ח אמר לכמה אנשים ששאלו וביקשו עצה לפרנסה שיקבעו עיתים לתורה וזו ברכה לפרנסה, כמו שכתוב במסכת אבות פרק ג' משנה ה', "המקבל על עצמו עול תורה מעבירים ממנו עול מלכות ועול דרך ארץ".

• יהודי ניגש למרן שר התורה וביקש ברכה על פרנסה בשפע ולעוד עניינים ואמר כי רוצה לקבל דבר על עצמו ושואל מה לקבל. שאלו הגר"ח: "מה אתה לומד?", השיב הלה: מסכת "בבא קמא", אמר לו שר התורה: "תלמד חצי שעה ביום קדשים, החפץ חיים היה מייעץ כן".

• סיפר מרן שר התורה ששמע מהגאון ר' אברהם הורויץ זצ"ל ששאל לחזו"א מה לעשות השתדלות לפרנסה, אמר לו החזו"א שיקנה כרטיס הגרלה ולא יגלה לאף אחד, ובסוף הכרטיס לא זכה. אמר לו החזו"א כנראה משמים רוצים בדרך אחרת. "אבל לי, הוא גילה בסוד שסיפר לאשתו על דבר הכרטיס", הוסיף הגר"ח.

• עשו לייק לעמוד הפייסבוק של 'כיכר השבת' ותישארו מעודכנים

• לאחד שביקש עצה לפרנסה, השיב שר התורה כי ההשתדלות הכי טובה היא "תשב ותלמד".

• לאדם אחר אמר הגר"ח קנייבסקי כי "אם תרצה ללמוד בהתמדה באמת, יהיה לך הרבה סייעתא דשמיא לכל מה שצריך (פרנסה ועוד)".

• אברך שקנה כרטיס פיס להשתדלות לפרנסה אמר לו מרן רבי חיים קנייבסקי כי הוא "הניח מעותיו על קרן הצבי. העיקר להתפלל".

• מקורביו מציינים כי נוהג מרן שר התורה לומר כי "אם נגזר על אדם פרנסה ימכור נוצות ויתעשר, ואם לא נגזר אפילו ימכור מטילי זהב, יהיה עני".

• בעל עסק שטח בפני מרן שר התורה את מצוקתו וסיפר כי יש חברה מסחרית שמתחרה ופוגעת בפרנסתו. אמר לו הגר"ח "שיתפלל שיהיה מה שצריך".