אאא

כמידי שבוע, מספר הרב משה יהודה שניידר, ה'חברותא' של מרן הגראי"ל שטיינמן על הנהגותיו בשבוע האחרון. "כשנודע למרן הגראי"ל דבר הסתלקותו של הגאון רבי רפאל שמואלביץ זצ"ל ראש ישיבת מיר, התחיל להתאנח בקול, אוי וויי וויי... ואחרי שתיקה ארוכה החל לדבר על גדלותו בתורה, וגדלות המידות שהיו בו. ועל זקנו הגדול הסבא מנובהרדוק מרן רבי יוזל זצוק"ל".

הרב שניידר הוסיף כי "הנפטר הגדול לא הרבה לבוא למרן, באמרו שאין זה דרך להטריח לגדול הדור, אך מפעם לפעם כשהיה צריך הכרעה בדברים קשים, ביקש ע"י שליח לשאול את רבינו שיכריע בדבר, והיה מבקש לשמוע בדיוק את לשונו הטהור של רבינו. וזכורני מציין הרב שניידר שבאחד הפעמים שבאה לפניו שאלה קשה בנוגע לשידוך של אחד מתלמידיו אם לספר על מום שיש בצד אחד, והאיך לספר וכ"ו, בקשני להיכנס לפני ראש הישיבה לשמוע חוות דעתו, והדגיש שלא היה רוצה להטריח, אבל מה אעשה ואינני יכול להכריע בשאלה קשה כזו. ולכשהחזרתי לו את תשובת רבינו, שמח מאד, והתבטא באזני "כך הי' אומר אבי מורי זצ"ל".

"לפני כמה שנים, בחול המועד סוכות, בא עם ועדת הרבנים לרבינו בנוגע לשאלה מסוימת, והיה אז כבר חולה, והתבטא אז באזני יבלחט"א מרן שהסיבה שטרח כ"כ לבוא, היא רק כדי לקבל ברכה מרבינו... מרן התעניין אצלו על אביו מרן הגאון רבי חיים שמואלביץ זצ"ל. לפני כשנתיים, כשבא מרן ראש הישיבה למסור את שיחתו לימים נוראים בישיבת מיר המעטירה בירושלים, נכנס אצלו לביקור חולים, והתרגש מזה הגאון הנפטר, והוקיר טובה מאד".

"זכורני", מספר הרב שניידר "כמה העריך ראש הישיבה את מסירות נפשו ליסוע להתפלל על ציון הגר"א והחפץ חיים, לפני כמה שנים. ובאמת החובה להאריך הרבה על תלמיד חכם מופלג שכמותו, אך קצרה היריעה מהכיל. ואזכיר עוד דבר אחד שלפני קרוב לשלושים שנה, ביקש תלמיד מסויים לעבור לישיבת מיר, ואמר אז רבינו אם הוא הולך לשמוע שיעורים מרבי רפאל, יש לו מה לעבור לשם".

בנוגע לרב דיסקין זצ"ל מספר הרב שניידר כי הוא היה "שליח ממרן החזו"א זצוק"ל עם מכתב למרן ראש הישיבה בבקשה מיוחדת לקבל תלמיד לישיבת חפץ חיים בכפר סבא. כמו כן מזכיר הגראי"ל שאביו של הנפטר הגאון רבי יהושע זליג זצ"ל רבה של פרדס חנה התארח פעם בבית רבינו בכפר סבא לילה אחד, באשר רצה אח"כ ללכת לשכונת התימנים שם, ומפעם לפעם מתבטא רבינו באזני בנו הגאון רב"ד שליט"א שמצטער על שלא הכין מטה נוחה יותר לרבי יהושע זליג זצ"ל..."

מאה ברכות בכל יום

"בימים האחרונים נשאל מרן האם יש חיוב מאה ברכות בכל יום, גם אצל נשים. ואמר שאינו רואה סיבה לפוטרן. ולא רצה לשמוע דהוי מצות עשה שהזמן גרמא, מחמת שהחיוב מתחדש בכל יום. כמו כן כשהועלתה שאלה מסוימת לפני רבינו בנוגע לשלום בית, אמר - שלום בית זה פיקוח נפש!".

• עשו לייק לעמוד הפייסבוק של 'כיכר השבת' ותישארו מעודכנים

עוד מציין הרב שניידר, כי כשעלה אצל מרן הגראי"ל בימים אלו נושא העליה להר הבית, הוא נזדעק ואמר "סְאִיז דאָך כָּרֵת!!! הרי זה איסור כָּרֵת!!!".

הבית הפשוט של מרן

לסיום, מספר החברותא כי "אמש בא לביתו של מרן ראש הישיבה יהודי פשוט אך "יקר" מאחד המושבים בצפון, אחרי שנשרך בכמה אוטובוסים, בכדי להגיע לקבל ברכה מרבינו, ואחרי ששמע אותו רבינו בסבלנות דקות ארוכות, ביקש ברכה לפרנסה, אמר לו רבינו שמרת שמיטה, מגיע לך, שיהי' לך פרנסה ברווח..."

"לאחר שיצא אמר לי היהודי הזה, שהוא נמצא ממש "בהלם" מלראות את הבית הפשוט כל כך של הרב שטיינמן אין זה אלא צדיק שכולו רק למען עם ישראל. ונזכרתי מה שמספר רבינו שפעם התבטא באוזניו מרן החזו"א זצוק"ל שישנם כאלו שחושבים שאם "אין" לרב את הבית היפה בעיר, זהו חילול השם, אך אומר החזו"א אני סבור להיפך... והיינו שאם "יש לו" את הבית הכי יפה בעיר, זה הוא חילול השם!!".

"השבוע, בשיעור על סוגיא זו סיפרו לרבינו על אחד שנתגייר בקטנותו, ולא ידע כל הזמן שהוא גר, וישב ולמד בהתמדה בישיבה חשובה, ולפתע בגדלותו נודע לו שהי' גר קטן, ועכשיו האפשרות בידו אם להמשיך ביהדותו, או למחות ולחזור לגיותו. ונשאל רבינו מה צריך לענות לכזה אחד שבא לשאול מה כדאי לו לעשות, אם להמשיך ביהדות או למחות ולחזור לגיותו, השיב רבינו משפט אחד, צריך לשאלו "אתה רוצה עולם הבא או עולם הזה..."