אאא

תלמידים מהישיבה הגדולה "תומכי תמימים - ליובאוויטש" במוסקבה, ניצלו את "חופשת החורף" הקצרה ברוסיה, ויצאו למסע חיזוק במזרח הרחוק ברוסיה וזאת ביוזמה רבה של רוסיה הגאון רבי בערל לאזאר.

במשך 9 שעות טסו התלמידים לערים 'חברובסק', 'בירוביג'אן' ו'וולדיווסטוק', שם התכנסו יחד עם רבני הערים ושלוחי חב"ד בבתי הכנסיות שהתמלאו ביהודים שחשקה נפשם בלימוד התורה

התלמידים, בליווי משפיע הישיבה, הרב זושא גורליק, ישבו ל'חברותא' ושיעורי תורה עם היהודים המקומיים, שכללו את אותיות הקודש, חומש, נ"ך, משניות, גמרא, הלכה וחסידות.

התלמידים הפיחו רוח חיים בקהילות, בתפילות משותפות בשבת ובימות החול, בסעודות השבת ובהתוועדויות חסידיות מרגשות שהשאירו רושם עז על מאות יהודים שימשיכו את הקשר היהודי עם רבני הערים.

הישיבה במוסקבה, היא הוותיקה מכל הישיבות הקיימות כיום בחבר העמים, והיא כיום 'אם הישיבות' ברוסיה, ובה לומדים עשרות רבות של תלמידים בראשות ראש הישיבה הרב מנחם מענדל גולדבערג, ורבים מבוגריה משמשים כיום כרבנים וכלי קודש בערים רבות בכל רחבי מדינות חבר העמים.