אאא

במהלך כינוס מיוחד של נשות חסידות בעלזא נגד פגעי הטכנולוגיה שנערך הערב (ראשון) והועבר בשידור חי לכל ריכוזי החסידות בעולם, נשא האדמו"ר מבעלזא דברים וקרא לנשים "לשמור על הבית שיהיה מלא בקדושה וביראת שמים".

הרבי הרחיב "אודות המלבושים שלובשים, בין הבנים ובין הבנות", ואמר כי "צריך שיהיה בזהירות יתירה ובצניעות בכל המובנים, וזה דבר פשוט המובן מאליו, אמא שלא מתלבשת בצניעות איך היא יכולה לשמור על הילדים שייתלבשו בצניעות? ואיך תזכה שהשכינה תשרה בביתה?" שאל הרבי והוסיף: "אל תחשבו שהילדים לא מבינים, הילדים רואים הכל".

"הנשים שמסתובבות ברחובות ומתלבשות בפריצות, צריך להסתכל עליהן כמו שמסתכלים על החיות והבהמות שהולכות בלי בגדים. אלו שהולכות בדרכי הצניעות צריכות לזקוף ולהרים את ראשן בגאווה דקדושה. על ידי זה מקדשים שם שמים. צריכים לשמוח שזוכים ללכת בדרכי אבותינו ואבות אבותינו. מפעם לפעם יוצא שנשים הולכות ברחוב ומדברות עם חברות או קרובות, צריך שידברו בלחש ולא בקול רעש גדול".

"אם שומעים ניגונים בדיסקים, צריך שיהיו על טהרת הקודש, בין בתוכן הניגונים ובין צריכים לשמור מבעל המנגן המשורר ושומעים אותו, ניגונים משפיעים על הנפש, כששומעים שירים מפרוסטע זמרים (מגושמים) שהם לא לרוחנו זה משפיע על הגוף ועל הנפש, כמובן שזה מזיק גם ליראת שמים".

בהמשך הרחיב הרבי בנוגע למקומות עבודה ואמר כי "צריך שיהיה בתכלית ההידור והכשרות ולא ללמוד או לעבוד במקומות מעורבים של גברים ונשים ח"ו, ואפילו עם אלו ההולכים עם כיפות קטנות. כן אסור להשתתף באסיפות שמתאספים גברים ונשים ביחד ולא בנפרד, גם במקומות שעובדים נשים לבד, צריך לשמור ולדבר בלשון נקיה ולא לדבר בקול".

בנוסף, הרבי הורה שנשים "לא יגלו בינן לבין עצמן מדברים הנעשים בבית, הדבר הזה יכול להזיק מאוד ומי ששומר עצמו מכל זה, זה דבר טוב גם ברוחניות וגם בשלום בית, המציאות הוכיחה שבאם מוציאים דברים מהקורה בבית עם נשים אחרות, זה מביא לנזקים גדולים ולחורבן גדול. ומי מדבר שלא יילכו ח"ו למקומות של החילונים שיש שמה תערובת, ושומעים שם דברי כפירה ורחוק מכל דבר שבקדושה, כמו שבן אדם הולך לבית שיש שמה חולה עם מחלה מדבקת וזה יכול לעבור אליך שתקבל את המחלה, כך באם נמצאים בבית אחד אם יהודים שאינם ערליך זה מזיק. לפני שהולכים ללמוד מקצוע צריכים לבדוק, עם מי שבקי בכל המקומות, במה צריכים להיזהר ולהתרחק".

"על כולם צריכים להיזהר לא להכניס לבתים כלים שאינם כשרים ולא להיכנס לבתים כאלו, ולשמור על הילדים הקטנים והגדולים לא להיכנס לבתים של השכנים או לקרובים שיש כלים כאלו בביתם, ישנם היום כלים עם שמות שונים מחשבים, סמארטפון ואינטרנט וכדומה, כל הדברים האלו הצד השווה שבהן שדרכן להזיק ושמירתם עליך. כך דרכו של היצר הרע - היום אומר לו עשה כך ומחר אומר לו עשה כך, עד שמגיעים לעבוד עבודה זרה ח"ו".

"כל הדברים האלו שמנינו, חוץ מזה שמתמכרים לזה, צריכים להתרחק מהכלים האלו, ואין יותר טוב מלהתרחק מהכלים האלו, אשרי לה ואשרי לביתה ואשרי לילדיה, ואין נפק"מ בין גברים לנשים בנושא הזה, ואפילו מי שצריך את זה לצורך פרנסתו צריך שישמור שיהיה כלי עם הכשר, ואל תחשבו שההכשר הפירוש הוא שהינו לכתחילה שבלכתחילה, ההכשר הוא רק להראות שאינו טריפה, התוצאה צריכה להיות שבאם צריכים להשתמש בכלי הזה רק בעבודה ולצורך עבודה, אבל ח"ו לא להכניס בבית ולא להראות לילדים איך הכלים האלו עובדים, החורבן שיוצא מזה הוא גרוע ביותר, הרבה אנשים כבר נכשלו מהדברים האלו אי מחמת חסרון ידיעה אי מחמת שהיה להם יצה"ר גדול, או שהיה להם חברים או חברות לא טובות, ושלא יפלו לייאוש ח"ו".