אאא

מעמד כבוד התורה בישיבת חברון - גבעת מרדכי: לרגל יום הזכרון למרן הסבא מסלבודקה, הזמינו ראשי ישיבת חברון גבעת מרדכי, את חבר מועצת גדולי התורה הגאון רבי משה הלל הירש ראש ישיבת סלבודקה, לשאת דברי חיזוק בפני התלמידים.

בכניסה המתינו לו ראשי הישיבה הגאון רבי דוד כהן ועימו הגרמ"מ פרבשטיין הגר"ש כץ הגר"י חברוני והמשגיח הגרח"י קפלן, לאחר קבלת הפנים נכנס ראש הישיבה בליווי ראשי ישיבת חברון לשאת את דבריו.

 בית המדרש, היה מלא מפה לפה ואורחים ובוגרי הישיבה ישבו בעזרת הנשים, ראש הישיבה עמד בדבריו על מושג גדלות האדם. בסוף דבריו גילה ווארט נפלא ששמע מהגאון רבי יצחק אייזק שר זצ"ל, ראש ישיבת סלבודקה, "איך אפשר לצוות לא תחמוד? מפרש בעל האבן עזרא שכשם שכפרי לא חושק בבת מלך, כך יהודי אינו חושק במה שאינו שלו". אבל הדגיש הגרמ"ה הירש: "בסלבודקה אומרים הפוך, אתה בן מלך איך תחשוק בבת כפרית... זו גדלות האדם האמיתית", סיים.