אאא

מתקפה: הגאון רבי ציון בוארון, מבכירי הדיינים הספרדים, יוצא במתקפה חריפה נגד המפלגות החרדיות בעקבות ההסכם אליו הגיעה הממשלה עם נציגי הרפורמים ונשות הכותל לפני כשבועיים.

בכתב שהוציא אתמול כותב הרב בוארון: "צלם בהיכל ה'. כל איש ישראל באשר הוא נחרד לשמוע על מתן גושפנקא רשמית והכשר לכת הרפורמים בהקצאת מקום מסוים מול שריד בית מקדשנו לעשות שם ככל העולה על רוחם".

"אותה כת אשר הורתה ולידתה במינכן וברלין אשר בשעתו אף עקרה ומחקה כל זכר לציון וירושלים מסידורי התפילה והמחזורים נועצת עתה ציפורניה בשריד בית קודשנו ותפארתנו במעשה ליצנות וחילולי שבת פומביים מול הקודש והמקדש!".

לדבריו, "מדובר בתופעות של חוסר צניעות מבהיל של גברים ונשים יחדיו בלא שום הגבלה הן בלבוש הן ביתר המעשים, המדובר בין השאר במעשה ליצנות של נשים עטופות טליתות ובראשיהן תפילין בתוספת חוצפה של קריאה בתורה ב"מנין" ואמירת קדישים. – ליצנות בדת ישראל במעשים שלא שמעתן אוזן ולא שזפתן עין איה מימות עולם, בשום קהילה בכל קצוות תבל אפילו בקהילות הרחוקות ביותר מקיום המצוות".

הרב בוארון לועג לנשות הכותל וכותב: "הייתי רוצה לראות שאותן הנשים יופיעו ב"מסכות פורים" בבית המחוקקים שבארה"ב או בכל מדינה אחרת..." הרב תוקף את הממשלה וכותב: "ולצערנו כאן כל זה נעשה תוך מתן גושפנקא רשמית ע"י ממשלת ישראל לאותה כת להמשיך בהרס הדת, אשר אינה פוסלת נישואי תערובת של יהודים ואינם יהודים יחדיו וחלקן רב בהתבוללות בניכר וגם בארץ..."

בשלב הזה עובר הרב לתקוף את המפלגות החרדיות: "ולצערנו המפלגות החרדיות באופן תמוה מעלימות עין מן הכל. ולהן הפתרונים..."