אאא

משיב אש: הראשל"צ ורבה של ירושלים הגאון רבי שלמה משה עמאר, מגיב הערב (חמישי) במהלך שיעורו השבועי לטענות כי כביכול אמר שגדולי ישראל "מבוגרים" מדי כדי לפסוק. לדבריו, מדובר בשקר והעומדים מאחורי הטענה מנסים "לסתום פיות כדי להשתיק את המלחמה ברפורמים" ולשמור עליהם בשל אינטרסים שונים.

הגר"ש עמאר התייחס לגיור הרפורמים והחלטת בג"ץ מהיום המחייבת לפתוח את המקוואות של המועצות הדתיות ולאפשר גיור רפורמי: "הם לא מקיימים כלום. בשביל מה צריך מקווה? בשביל להידמות ליהודים, והנה קבלתי שבג"ץ נתן להם היום באחת הערים, ה' יחזיר אותם בתשובה, אוי לנו מיום הדין, מה הם צריכים מקווה". 

בהמשך התייחס הראשל"צ לכותל הרפורמי: "שהממשלה תחליט לתת להם? זה עוד לא היה בארץ, מאז קום המדינה לא היה שהמדינה - לא בית המשפט, שהמדינה תתן - לא היה".

"הכותל המערבי שייך על פי החוק לרבנות, וזה יהיה של משרד ראש הממשלה, משרד רוה"מ יגיד להם מה לעשות? לא. הם יעשו להם ועדה, עכשיו השלימו את המלאכה: הרבנות תנהל את הכותל והיא שייכת למשרד הדתות - משרד קטן. והם יעשו להם 'הרבנות הראשית לרפורמים', כך יקראו לעצמם, ולמי היא שייכת? למשרד ראש הממשלה, הם יותר גבוהים מאתנו, איך מכירים בדבר כזה?".

בשלב הזה עבר הגר"ש עמאר להתייחס לטענות כי הוא דיבר על גדולי ישראל: "יש אנשים שלא נוח להם, אנחנו לא יצאנו נגדם, חס ושלום לא נגד אף אחד. אנחנו צועקים (כדי) שיתקנו, לא באנו לגנות אף אחד, אנחנו מגנים את הרשעים האלה, אנחנו מפחדים על החורבן שהם מביאים".

"איזה אנשים שאני לא יודע מה רוצים, כאילו מישהו דיבר נגד גדולי הדור. שטויות!, חס ושלום, אנחנו עפר תחת כפות רגליהם, יש מישהו שמכבד את הגדולים כמוני?".

הגר"ש עמאר האשים את אלו שלטענתו דיברו נגדו: "זה רק להסיח הדעת כדי שלא לדבר על הרפורמים, 'צריך לשמור עליהם במעטפות', אני לא אומר כדי לא להרבות אש, אני יודע את הסיבות למה הם מכסים (על הרפורמים. י-כ), אני יודע מה הנגיעות, אני יודע אצל כל אלה שנגעו בזה. אני מתאפק כדי שלא להוציא רבים... שלא להרבות מחלוקת, כדרכי אני שותק כדי שלא תהיה מחלוקת".

הראשל
הראשל"צ הגר"ש עמאר בכותל המערבי, אתמול
הגדלה

"מי שבא לעקור את התורה? אי אפשר לשתוק, זה רשעות מי שימנע, רשעות אמיתית. זה לכפור בכל, לכפור בכל התורה, איך אפשר? מי שמזלזל בתורה זו עבירה, מי שעוקר את כל התורה? יש עקירה יותר מזה? אנחנו נילחם בהם כדי שנוכיח את האמת. הממשלה הכירה בהם ועשתה טעות מרה, וצריכים מיד לתקן את הדבר, וכל מי שבידו למחות צריך למחות" הוסיף הרב.

הראשל"צ חזר לתקוף שוב את תוקפיו: "אף אחד לא יכול לסתום לנו את הפה, סתימת פיות, אנחנו לא נבהלים מהשקרים האלה, מהוצאת שם רע. כאילו אנחנו מדברים נגד גדולי ישראל, שטויות והבלים, אף אחד לא מאמין בשטות הזו, זה רק כדי לסתום את הפיות, להסיח את הציבור מהרפורמים, כל אחד יידע את הדבר הזה".