אאא

אסון בדרך לבני ברק: הראשון לציון ורבה של  ירושלים הגאון רבי שלמה משה עמאר, קורא לציבור לקבל על עצמם תענית ביום חמישי הקרוב, היום האחרון של שובבי"ם, ולהתחזק בלימוד התורה ואהבת חינם, וזאת בשל האסון הגדול עם פטירתם של ששת ההרוגים בתאונה המחרידה אמש (ראשון) בקו 402 בדרך לבני ברק. 

הראשל"צ הגר"ש עמאר התייחס הבוקר לתאונה ואמר: "כשרואים אסון כזה גדול ונורא, עם שפיכות דמים של צדיקים ונקיים, בצורה כל כך מחרידה, זה מלמד שמידת הדין מתוחה, בעוונות הרבים. זה מלמד שהמצב קשה ביותר". 

"תמיד אנחנו אומרים להתעורר" אמר הגר"ש עמאר והוסיף: "מתעוררים קצת, אבל עכשיו צריכים לצעוק בכל כוחנו, בתפילה, בצדקה, בלימוד תורה, וכמובן ב'בן אדם לחברו', לעשות השתדלות לעשות אהבת חינם במקום שנאה, לנהוג בכבוד ובדאגה זה לזה, לשמוח בשמחת חברו.

לדבריו: "הרמב"ם אומר כי אדם שלא מתעורר בשעה שבאה צרה - הוא אכזרי, הוא אכזרי שתולה את זה במקרה, זה לא מקרה, זה הכל מאת ה'. ופה, כפי שידוע אנחנו עדיין בתוך חבלי משיח, ועכשיו נוס, גם הצרה שלנו שאנחנו לא מתחזקים ולא מתמידים בזה, רואים שמה' יתברך יש דרישה להעלות את רף ההתחזקות, להעלות את המצב שלנו ברוחניות.

בסיום דבריו אמר רבה של ירושלים: "חייבים התעוררות גדולה, כל אחד יפשפש במעשיו ויראה במה אפשר להתחזק, והקב"ה יושיע את עמו ישראל, אל שדי שאמר לעולמו די יאמר לצרותינו די". 

כמו כן במכתב שהוציא הגר"ש עמאר התייחס הרב למצב הביטחוני לצד התאונה הקשה וקרא לציבור להוסיף את תפילת הרש"ש מידי יום, וכן לצום ביום חמישי, יום האחרון של שובבי"ם, ומי שמתקשה לצום - יצום חצי יום, או יקבל על עצמו תענית דיבור.

מכתב הראשון לציון הגר"ש עמאר
מכתב הראשון לציון הגר"ש עמאר